SPPoločne 1

Zóny hier a oddychu

Uhorské

Získaný počet hlasov: 920

7.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 4 000 €Obec Uhorské chce vybudovať dve oddychových zóny s detskými ihriskami a altánkom a upraví jeho okolie. Prvú oddychovú zónu bude tvoriť jedno detské ihrisko pri obecnom úrade a dvoch bytovkách a druhú zónu bude tvoriť druhé detské ihrisko, drevený altánok, kamenné ohnisko a drevený mostík cez potôčik, premosťujúci cestu a oddychovú zónu. Deti tak budú mať vytvorený priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, kde sa súčasne stretnú aj ich rodičia. Skrášli sa verejný priestor a zveľadí sa životné prostredie obce.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Uhorské

Predkladateľ

Obec Uhorské

Získaná výška podpory

4 000 €

30. 05. 2013
Vybudovanie oddychových zón dokončené.

Do projektu sa zapojilo dostatočné množstvo dobrovoľníkov, bolo zároveň podporené zmysluplné trávenie voľného času detí aj ostatných cieľových skupín, vytvoril sa priestor pre stretnutia detí a rodičov, čo podporuje súdržnosť v komunite.
viac informácií

10. 05. 2013

V rámci projektu Obce Uhorské s názvom "Zóny hier a oddychu" boli počas apríla zrealizované dobrovoľné práce na drevenom mostíku cez potôčik k zóne oddychu.
viac informácií