SPPoločne 4

Zóna oddychu v lesoparku Petržalky

Bratislava - Petržalka

Získaný počet hlasov: 2 011

4.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Cieľom projektu je zrevitalizovať a upraviť časť lesoparku pri Kutlíkovej ulici v Petržalke a vytvoriť kultivovaný a bezpečný priestor uprostred zelene pre obyvateľov z okolia, pacientov sociálneho a zdravotníckeho zariadenia Dom RAFAEL a pre širšiu verejnosť. V danej lokalite sa nachádza vyše 200 vzrastlých, ale prestarlých a zanedbaných stromov. Zlý stav porastu spolu s odpadom, ktorý sa tu nachádza, znehodnocujú životné prostredie. Vzniknutý park bude integrujúcim priestorom medzi Domom RAFAEL a okolostojacimi obytnými domami. Do projektu sa zapoja aj obyvatelia z okolia. Spoločné práce umožnia spoznať a zblížiť sa a vytvoriť si do budúcnosti vzťah dôvery a spolupráce.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Bratislava - Petržalka

Predkladateľ

RAFAEL dom n.o.

Získaná výška podpory

6 000 €

04. 04. 2016
V priebehu mesiacov január – február 2016 prebehli finálne úpravy pred orezom a výrubom stromov.

Ďalšou aktivitou bol projekt sadových úprav lesoparku, ktorý navrhne cieľový stav úprav v lesoparku a zároveň by určil náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy.
viac informácií

30. 11. 2015
V priebehu mesiacov november – december 2015 boli zahájené prípravné aktivity smerujúce k ošetreniu, orezu a prípadnému výrubu stromov v lesoparku.

Hlavným motívom úprav je v tejto etape bezpečnosť v lesoparku.
viac informácií