SPPoločne 3

"Zlomení"

Sliač

Získaný počet hlasov: 2 970

3.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 5 750 €„Zlomení“ – to je názov 5 kultúrnych podujatí, ktoré budú realizované prostredníctvom občianskeho združenia „SP“ a určené pre širokú verejnosť. Na svoje si prídu rodiny s deťmi i zástupcovia mládeže. Podujatie ponúka atraktívny program s hudobnou zložkou ako i hovoreným slovom. Cieľom je oživiť komunitný a tiež kultúrny život v meste Sliač a jeho okolí prostredníctvom budovania vzťahov a spájania staršej generácie s tou mladšou. Program je realizovaný za pomoci dobrovoľníckej práce, čím motivuje účastníkov k aktívnemu zapájaniu sa do diania vo svojom meste. K dispozícii je tiež detský kútik pre najmenších, občerstvenie, maľovanie a iné off-stage aktivity.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Sliač

Predkladateľ

"SP"

Získaná výška podpory

5 750 €

30. 11. 2014
Zorganizovaním pravidelných podujatí, organizovaných raz za mesiac došlo k prehlbovaniu medzigeneračných rozdielov a budovaniu jednoty v komunite obyvateľov mesta Sliač a jeho okolia.

Účastníci na podujatí zastupovali naozaj rôznorodé vekové kategórie - od tých najmenších až po zrelých ľudí. Účastníci boli nielen z mesta Sliač, v ktorom sa podujatie organizovalo, ale i z bližšieho či viac vzdialenejšieho okolia. Podujatie spojilo tak ľudí na jednom mieste.
viac informácií

12. 10. 2014
Dňa 12.10.2014 sa uskutočnilo v poradí už tretie podujatie s názvom „Zlomení“.

Podujatie sa uskutočnilo na Sliači. Zúčastnilo sa ho spolu 200 účastníkov rôznych vekových kategórií. Účastníci si pri dobrej a kvalitnej hudobnej produkcii prišli na svoje. Detičkám sa venovali dobrovoľníčky z občianskeho združenia "SP", aby si tak rodičia mohli užiť program naplno. Pre účastníkov bolo pripravené drobné občerstvenie pre osvieženie tela. Podujatie prispelo k obohateniu kultúrneho života na Sliači, ale to ešte ani zďaleka nekončí. Na účastníkov čakajú ešte ďalšie podujatia.
viac informácií