SPPoločne 4

Žiaci v prírode, príroda v žiakoch

Martin

Získaný počet hlasov: 919

6.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 5 500 €Gymnázium Jozefa Lettricha vybuduje v tieni listnatých stromov v areáli školy prírodnú multifunkčnú učebňu, určenú na podporu praktickej environmentálnej výchovy, kooperatívne vyučovanie a výučbu praktických cvičení z prírodovedných predmetov. Učebňa v prírode bude slúžiť aj na rozvoj zážitkového skupinového vyučovania cudzích jazykov či výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy. Plánuje sa využiť aj na kultúrne, vzdelávacie a relaxačné aktivity organizované školou pre žiakov, rodičov či verejnosť.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Martin

Predkladateľ

Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

Získaná výška podpory

5 500 €

28. 05. 2016
Slávnostné otvorenie učebne sa uskutoční 1. júna 2016.

Obohatené bude o krátky kultúrny program a besedu s Martinom Orsághom študentom sexty A - čerstvým držiteľom zlatej medaily z prestížnej celosvetovej prírodovednej súťaže EUSO 2016.
viac informácií

05. 04. 2016
Projekt Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine pokračuje podľa plánu.

V decembri a v januári žiaci pripravovali návrhy, oslovovali rodičov a dodávateľov. Na konci marca bol pripravený terén a na začiatku apríla boli urobené úvodné výkopové práce. V priebehu nasledujúcich dní žiaci dočistia okolie a zabetónujú oporné stojky. Do polovice mája by mala byť učebňa v prírode hotová. Otvorenie je naplánované na Medzinárodný deň detí.
viac informácií