SPPoločne 4

Zelená učebňa

Kremnica

Získaný počet hlasov: 5 646

1.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 3 712 €Základná škola v Kremnici vybuduje zelenú interaktívnu učebňu. Zrenovuje okolie zrekonštruovanej budovy školy a vytvorí edukatívne prvky environmentálnej výchovy vhodné pre školské vzdelávanie v rámci biologických predmetov. Vybudovaná zelená učebňa bude využitá aj ako oddychová zóna pre rodiny žiakov škôl. Realizácia projektu zahŕňa spoluprácu komunít mesta, a to Slovenského zväzu záhradkárov v Kremnici, mestských organizácií Mestská zeleň a Mestské lesy, žiakov školy, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov školy.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Kremnica

Predkladateľ

Základná škola Kremnica

Získaná výška podpory

3 712 €

06. 04. 2016
V zimných mesiacoch bol vytvorený skutočný návrh Zelenej učebne.

Samozrejme keďže už vykukli prvé jarné lúče začali úpravy areálu, kde učebňa vznikne. V najbližšej dobe sa začne s postrekom spomínaného areálu a s prípravnými prácami pred výsadbou skalky. Po niekoľkých týždňoch sa začne s výsadbou rastlín, solitérnych stromov, úpravou plochy a zaštrkovaním.
viac informácií