SPPoločne 3

Zelená oáza v Lazanoch - založenie komunitnej záhrady

Kláštor pod Znievom

Získaný počet hlasov: 4 358

4.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 3 470 €Projekt je zameraný na revitalizáciu a úpravu zelenej plochy v okolí dvojice kultúrnych pamiatok (kaplnka sv. Jozefa a súsošie Kalvárie) v Lazanoch, miestnej časti obce Kláštor pod Znievom, ktorá bude upravená na komunitnú záhradu. Vznikom záhrady dôjde k úprave jedinej verejnej zelenej plochy tejto časti obce, k skvalitneniu života miestnej komunity ako aj k zviditeľneniu miesta v rámci regiónu, nakoľko dôjde k úprave okolia národných kultúrnych pamiatok pamiatok, ktorých vznik je spojený s menom významného miestneho rodu Országh.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Kláštor pod Znievom

Predkladateľ

Priatelia Znieva - občianske združenie

Získaná výška podpory

3 470 €

20. 11. 2014
Počas realizácie projektu došlo k založeniu komunitnej záhrady, v ktorej boli zároveň osadené nové lavičky a informačné tabule.

Tieto zároveň zatraktívnili priestor dvoch kultúrnych pamiatok pre turistov a návštevníkov, ktorí na nich nájdu základné informácie o jednotlivých objektoch i vzniku záhrady.
viac informácií

04. 11. 2014
Posledné úpravy v Komunitnej záhrade „Pri kaplnke” práve vrcholia.

Nachádza sa v areáli kaplnky sv. Jozefa v Lazanoch. V záhradníckej skladbe dominujú bežne používané kvety, kry a stromy, ktoré boli známe a bežné na území Slovenska v priebehu 19. storočia, čo korešponduje aj so vznikom kaplnky sv. Jozefa a kalvárie, postavených vďaka finančným darom členov rodiny Országh. Novozniknutá záhrada tak istým spôsobom vzdáva hold rodine Országh, ktorá „podnikla” prvé kroky na to, aby mohla komunitná záhrada vzniknúť práve na tomto mieste.
viac informácií

03. 11. 2014
V sobotu 8. novembra o 9:30 sa uskutoční brigáda pri kaplnke v Lazanoch.

Dokončia sa terénne úpravy, obruby záhonov a osadia sa lavičky. Všetci sú vítaní, podmienkou účasti je dobrá nálada.
viac informácií

10. 10. 2014
V sobotu 11. októbra sa uskutoční prvá spoločná brigáda.

Brigáda sa uskutoční pri kaplnke. Naplánované je stavanie oplotenia, úpravy terénu, príprava plôch na kladenie dlažby spolu s odstraňovaním náletových drevín.
viac informácií

10. 10. 2014
V sobotu 11. októbra sa uskutoční prvá spoločná brigáda.

Brigáda sa uskutoční pri kaplnke. Naplánované je stavanie oplotenia, úpravy terénu, príprava plôch na kladenie dlažby spolu s odstraňovaním náletových drevín.
viac informácií