SPPoločne 3

Záhradná studňa - zdroj vody, zdravia, poznania

Ovčiarsko

Získaný počet hlasov: 490

7.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 5 000 €Projekt vychádza z potreby ozdraviť životné prostredie materskej školy, zveľadiť centrum obce a zvyšovať environmentálne povedomie detí i občanov obce. Zámerom projektu je revitalizácia studne a areálu záhrady tak, aby dnes nevyužívaný priestor so studňou spĺňal viacero požiadaviek. Záhradníckymi úpravami vzniknú nové možnosti na zážitkové učenie detí - pestovateľské aktivity. Vodu zo studne využívať ako úžitkovú pre potreby MŠ i obce. Prínosom projektu bude šetrenie pitnou vodou, vytvorenie zelenej oázy v centre obce, eliminácia prašnosti prostredia a vytvorenie neformálneho priestoru pre spoluprácu školy s miestnou komunitou.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Ovčiarsko

Predkladateľ

Materská škola Ovčiarsko, č. 31

Získaná výška podpory

5 000 €

30. 11. 2014
Priestor pred materskou školou sa premenil na harmonické miesto slúžiace pre hry a edukačné aktivity detí.

Deti môžu spoznávať význam vody pre človeka a realizovať pestovateľské činnosti. Realizáciou projektu sa jednoznačne podarilo naplniť ciele projektu. Zmena nastala nielen v skrášlenom priestore exteriéru materskej školy a obnovení funkčnosti studne, ale aj v prístupe a záujme občanov o dianie na škole.
viac informácií

14. 10. 2014
Projekt „Záhradná studňa – zdroj vody, zdravia, poznania“ slávnostne otvorený.

Dňa 7.októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie projektu: „Záhradná studňa – zdroj vody, zdravia, poznania“, za prítomnosti občanov obce, predstaviteľov miestnej samosprávy, hostí zo susedných škôl a zástupcov Nadácie SPP. Súčasťou bola aj výstava výtvarných prác detí na tému studňa a výstava kompozícií, ktoré vytvorili spoločne deti s rodičmi, starými rodičmi.
viac informácií

07. 10. 2014
7. októbra o 15:00 hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie projektu Záhradná studňa - zdroj vody, zdravia, poznania.

Po skončené ceremoniálu sa uskutoční prezentácia spojená s občerstvením v Materskej škole v Ovčiarsku.
viac informácií

07. 10. 2014
7. októbra o 15:00 hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie projektu Záhradná studňa - zdroj vody, zdravia, poznania.

Po skončené ceremoniálu sa uskutoční prezentácia spojená s občerstvením v Materskej škole v Ovčiarsku.
viac informácií

22. 09. 2014
V obci sa uskutoční stretnutie pri studni.

22. 09. 2014
V obci sa uskutoční stretnutie pri studni.

03. 09. 2014
Obec Ovčiarsko zahájilo revitalizáciu studne a areálu záhrady.

Obec začala záhradnícke práce spolu s výsadbou a úpravou terénov, tak, aby dnes nevyužívaný priestor so studňou spĺňal viacero požiadaviek. Záhradníckymi úpravami vzniknú nové možnosti na zážitkové učenie detí.
viac informácií

03. 09. 2014
Obec Ovčiarsko zahájilo revitalizáciu studne a areálu záhrady.

Obec začala záhradnícke práce spolu s výsadbou a úpravou terénov, tak, aby dnes nevyužívaný priestor so studňou spĺňal viacero požiadaviek. Záhradníckymi úpravami vzniknú nové možnosti na zážitkové učenie detí.
viac informácií