SPPoločne 2

Záhrada v škole – škola v záhrade

Kláštor pod Znievom

Získaný počet hlasov: 3 815

5.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 7 000 €Hlavnou myšlienkou projektu Záhrada v škole – škola v záhrade je vytvorenie miesta pre environmentálnu výchovu detí, športové vyžitie a spoločné stretávanie detí aj dospelých v Kláštore pod Znievom. Projekt sa priestorovo vzťahuje na verejne dostupný areál základnej školy. Zámerom projektu je revitalizácia školskej záhrady a jej následné pretvorenie na relaxačno – zábavno – vzdelávaciu zónu pre rôzne vekové skupiny s využitím zásad participatívneho plánovania verejného priestoru. Zapojením mladých ľudí pri zveľaďovaní plochy, kultivácii zelene, úpravách terénu, výsadbe drevín a kvetov či do iných pridružených činností má projekt ambíciu vytvoriť miesto, ktoré bude komunita akceptovať, vyhľadávať, dobre sa v ňom cítiť a chrániť ho pred poškodením.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Kláštor pod Znievom

Predkladateľ

Základná škola Františka Hrušovského

Získaná výška podpory

7 000 €