SPPoločne 4

Záhrada, ktorá učí

Hôrky

Získaný počet hlasov: 2 693

4.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Základná škola zrekonštruuje školskú záhradnú chatku za účelom výuky prírodovedných predmetov v letnom období, spolu s vybudovaním letnej triedy pre žiakov a učiteľov slúžiacej k pozorovaniu a praktickým činnostiam. Vznikne tak "Záhrada, ktorá učí", vybudujú sa úžitkové záhony, osadia sa vyučovacie pomôcky, náučný chodník a upraví sa okolie záhrady.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Hôrky

Predkladateľ

Základná škola s materskou školou Hôrky

Získaná výška podpory

6 000 €

22. 04. 2016
Dňa 30.4.2016 o 9,00 hod prebehne 2. brigáda rodičov na úpravu Záhrady, ktorá učí.

V utorok, 26.4. začne výstavba novej chatky s altánkom. Momentálne pravidelne prebiehajú práce na úpravách záhrady. Posadené boli semienka, momentálne pán školník montuje skleník zakúpený zo zdrojov Občianskeho združenia.
viac informácií

02. 04. 2016
Dňa 2.4.2016 bola zorganizovaná brigáda rodičov, žiakov, zamestnancov a priateľov školy.

Brigáda začala ráno o 8,00 hod. a skončila o cca. 16,30 hod. Postupne prišlo 50 ľudí. Urobilo sa množstvo práce: vyrobili sa vyvýšené záhony, bol dovezený a rozhrnutý makadam, spevnený terén, bylinková špirála, vyhrabaný a vyčistený priestor pod stromami spolu s novým oplotením a vykopaním dier pre stromčeky. V piatok, 8.4. sa uskutoční Deň zeme, kde budú vysadené nové stromčeky a vybudované domčeky pre chrobákov, zároveň sa zasadí redkvička, cibuľka a pod.
viac informácií