SPPoločne 4

Záchrana rušňového depa detskej železnice

Košice

Získaný počet hlasov: 3 440

4.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Košická detská historická železnica je unikátnou historickou úzkorozchodnou železnicou, jedinou z pôvodných pionierskych železníc v celom bývalom Československu. Po rokoch stagnácie ju už piaty rok prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice. Na železničke pravidelne premáva 131-ročná parná lokomotíva Katka, najstaršia v strednej Európe. Katka je deponovaná priamo v stanici železničky v malom plechovom rušňovom depe, ktoré je v havarijnom stave. Cieľom projektu je prepláštenie ohyzdného plechového depa modernými estetickými zateplenými panelmi a jeho otvorenie do strany stanice. To zabezpečí požadovanú ochranu pamiatkovo chránenej parnej lokomotívy, estetizáciu nástupnej stanice železničky a organizovanie podujatí pre širokú verejnosť.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Košice

Predkladateľ

Občianske združenie Detská železnica Košice

Získaná výška podpory

6 000 €

31. 07. 2017 Rušňové depo obnovené
Podarilo sa obnoviť rušňové depo v havarijnom stave.

Košická detská historická železnica je unikátnou historickou úzkorozchodnou železnicou, jedinou z pôvodných pionierskych železníc v celom bývalom Československu. Po rokoch stagnácie ju už piaty rok prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice.
viac informácií

17. 05. 2016
Stavba nového rušňového depa pre Detskú železnicu Košice je takmer dokončená a slúži svojmu účelu.