SPPoločne 1

Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie

Tisovec

Získaný počet hlasov: 1 272

6.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 4 120 €Turistický oddiel Kos z Tisovca plánuje vybudovať náučný chodník .Vybudovanie a otvorenie nového náučného chodníka na Voniacu prispeje vo vysokej miere k väčšej návštevnosti mesta Tisovca a spoznávaniu krás Muránskej planiny. V neposlednom rade je to atraktívna ponuka trávenia voľného času v prekrásnej prírode, na čerstvom vzduchu aktívnou turistikou aj pre rodiny. Pozitívnou stránkou projektu je ochota dobrovoľníkov z mesta Tisovec, turistov a všetkých zainteresovaných podieľať sa na zviditeľnení danej lokality Voniaca. Pri budovaní takýchto projektov sa vytvára prehlbovanie nových medziľudských vzťahov, pretrváva hrdosť na dobre odvedenú prácu a tiež v každom zo zúčastnených aj hrdosť na svoj rodný kraj, ktorý sa snažíme aj takýmto spôsobom zviditeľniť.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Tisovec

Predkladateľ

KST TURISTICKÝ ODDIEL KOS Rimavská dolina

Získaná výška podpory

4 120 €

30. 05. 2013
Prebehlo dokončenie vybudovania náučného chodníka.

Vybudovanie a otvorenie nového náučného chodníka na Voniacu prispelo vo vysokej miere k väčšej návštevnosti mesta Tisovca a spoznávaniu krás Muránskej planiny. Chdoník bol zatraktívnený šiestimi informačnými panelmi pod prístreškami. Informácie sú zamerané na faunu, flóru a prírodné zaujímavosti Voniacej a Martinovej doliny, na históriu poľovníctva v oblasti Voniacej, bojov počas SNP v sedle Dielik, ale aj na minulosť minerálneho prameňa Šťavice a jeho okolia. Súčasťou projektu bolo aj vyčistenie a zastrešenie studničky pod vrchom Voniacej a tiež osadenie 6 lavičiek pri informačných bodoch a vydanie propagačného materiálu "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie" v tlačenej forme.
viac informácií

17. 05. 2013

Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina a Mestské turistické informačné centrum v kníhkupectve INFO v Tisovci Vás pozývajú na záverečnú prezentáciu projektu Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie 25. mája 2013 (sobota) Program: 8:15 – Zraz a prezentácia účastníkov na autobusovom nástupišti v Tisovci 8:30 – Záverečné zhodnotenie projektu pri 1. paneli na autobusovom nástupišti 8:45 – Odchod na 13 kilometrovú trasu: Tisovec- Šťavica- Židovský cintorín- sedlo Dielik- Paseky- Martinova dolina- Voniaca- studnička pod Voniacou- Ľavkovo- Tisovec a prezentácia jednotlivých informačných panelov na trase 13:00 – Občerstvenie pri chate na Voniacej – pre vopred prihlásených Na akciu je potrebné sa prihlásiť vopred,v kníhkupectve INFO v Tisovci do stredy, 22. 5. 2013! Účastnícky poplatok: účastníci brigád na realizácii projektu: 0,00 € (vopred potvrdiť účasť) ostatní: 2,00 € („divoký“ guláš + pivo/ limo + propagačný materiál)
viac informácií

09. 05. 2013

Klub turistov pracuje na vytvorení informačných tabúľ, ktoré budú súčasťou turistického náučného chodníka.
viac informácií

04. 01. 2013
V klube slovenských turistov v Tisovci nezaháľajú.

Po prípravných prácach na osadenie informčných tabúľ sa v rámci dvoch väčších brigád na štyroch stanovištiach - Dielik, Šťavica, Martinova dolina, lúka na Voniace vykopali jamy a zabetónovali kovové držiaky na drevené konštrukcie panelov. Hneď na jar sa bude v prácach pokračovať.
viac informácií

04. 01. 2013
V klube slovenských turistov v Tisovci nezaháľajú.

Po prípravných prácach na osadenie informčných tabúľ sa v rámci dvoch väčších brigád na štyroch stanovištiach - Dielik, Šťavica, Martinova dolina, lúka na Voniace vykopali jamy a zabetónovali kovové držiaky na drevené konštrukcie panelov. Hneď na jar sa bude v prácach pokračovať.
viac informácií