SPPoločne 2

WORKOUT - zdravé šialenstvo pre všetkých :-)

Mesto Šahy

Získaný počet hlasov: 4 479

3.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 7 990 €Športovať na čerstvom vzduchu je nielen zdravé, ale aj moderné... Mladí ľudia z nášho mesta sa rozhodli, že podnietia všetky vekové kategórie v meste k zdravému spôsobu života. Ústrednou myšlienkou projektu ako aj spôsobu života podľa zásad „WORKOUT“ je prizvať mladých ľudí k modernému štýlu života – bez alkoholu, drog, s pozitívnym vzťahom k športu a k svojmu okoliu. Naším cieľom je vybudovať nové štýlové športovisko, ktoré by slúžilo viacerým generáciám. Časť ihriska by slúžila našim najmenším a v bezprostrednej blízkosti by bolo „workout“ športovisko, kde by staršia mládež a dospelí cvičili rôzne zostavy. V letných mesiacoch plánujeme sériu skupinových cvičení určených predovšetkým mládeži. Na záver pripravíme akčný workshop, kde sa zabavíme aj na videu nakrúteného z realizácie projektu... Projekt bude realizovaný s aktívnou účasťou dobrovoľníkov.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Mesto Šahy

Predkladateľ

Mesto Šahy

Získaná výška podpory

7 990 €

31. 12. 2013
Mesto Šahy dokončilo vybudovanie nového moderného voľnočasového areálu WORKOUT a zároveň sa zrekonštruoval mobiliár už existujúceho detského ihriska.

Mesto vybudovalo nový priestor na športovanie v meste, ktoré vyhovovalo potrebám súčasnej mladej generácie a podnietilo širokú škálu mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času. Tým podporilo zdravý spôsob trávenia voľného času mládeže.
viac informácií

09. 10. 2013
V Šahách naďalej pokračujú dobrovoľníci v realizácii projektu.

Na ihrisko sa namontovala časť, ktorá zmenila domček na loďku. Ešte pribudne vlajka, ktorú vyrába jedna mamička.
viac informácií

11. 09. 2013
Kým v meste Šahy čakajú na nové športové ihrisko, dobrovoľníci sa pustili do zveľadenia existujúcich prvkov detského ihriska.