SPPoločne 3

Vymeň nudu za pohyb

Veľké Úľany

Získaný počet hlasov: 4 065

1.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 5 867 €Pohyb vymeniť za nudu je nie len zdravé, ale aj nutné. OZ Detské centrum Úlik sa projektom „Vymeň nudu za pohyb“ pri príležitosti Svetového dňa srdca, snaží podnietiť širokú verejnosť k pohybu, ktorý absentuje hlavne u mladých ľudí a k zdravému spôsobu života. Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť záujem - motiváciu detí, mládeže, rodičov o pohyb, športovanie, aby prešli od virtuálneho života k aktívnemu a zmysluplne trávili voľný čas. Zámerom projektu je zorganizovanie, celodenného športovo-spoločenského súťažného podujatia a zabezpečenie adekvátneho športového náčinia a náradia, ktoré by slúžilo pre všetkých rodičov, deti a mládež v obci Veľké Úľany.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Veľké Úľany

Predkladateľ

OZ Detské centrum Úlik

Získaná výška podpory

5 867 €

24. 11. 2014
Pohyb vymeniť za nudu je nie len zdravé, ale aj nutné.

OZ Detské centrum Úlik sa projektom „Vymeň nudu za pohyb“ pri príležitosti Svetového dňa srdca, snažilo podnietiť širokú verejnosť k pohybu, ktorý absentuje hlavne u mladých ľudí a k zdravému spôsobu života. Hlavnou myšlienkou projektu bolo podporiť záujem - motiváciu detí, mládeže, rodičov o pohyb, športovanie, aby prešli od virtuálneho života k aktívnemu a zmysluplne trávili voľný čas. Dňa 13.09.2014 sa napokon uskutočnilo športovo-spoločenské podujatie " Vymeň nudu za pohyb" s využitím nových športových pomôcok, náčiní a náradí.
viac informácií

13. 09. 2014
Dňa 13.9.2014 sa uskutoční na športovo-spoločenské podujatie vo Veľkých Úľanoch pod Názvom: " Vymeň nudu za pohyb".

Podujatie sa uskutoční na školskom ihrisku vo Veľkých Úľanoch z príležitosti Svetového dňa srdca. Okrem mnohých športových súťaží sa budú konať mnohé sprievodné aktivity: vystúpenie mažoretiek spolu s vystúpením tanečnej skupiny F´DANCE.
viac informácií

13. 09. 2014
Dňa 13.9.2014 sa uskutoční na športovo-spoločenské podujatie vo Veľkých Úľanoch pod Názvom: " Vymeň nudu za pohyb".

Podujatie sa uskutoční na školskom ihrisku vo Veľkých Úľanoch z príležitosti Svetového dňa srdca. Okrem mnohých športových súťaží sa budú konať mnohé sprievodné aktivity: vystúpenie mažoretiek spolu s vystúpením tanečnej skupiny F´DANCE.
viac informácií