SPPoločne 5

Výchovné koncerty pre materské a základné školy v našom okrese

Janka Kráľa 726/4, 953 01 Zlaté Moravce

Získaný počet hlasov: 1 398

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 3 629 €Základná umelecká škola prináša prostredníctvom projektu Výchovné koncerty pre materské a základné školy v okrese Zlaté Moravce. Vzdelávanie detí v tejto oblasti je nesmierne dôležité a v tejto modernej ére by nemalo upadnúť do zabudnutia. Cieľom projektu je zvyšovanie záujmu detí a mladých ľudí o vzdelanie, kultúru, umenie a tradície a zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov (výučba, súťaže, koncertná činnosť). Ďalším cieľom je výchova hudobne nadaných mladých ľudí a tým správne formovanie ich osobnosti. Do samotnej realizácie sa zapoja žiaci a pedagógovia ZUŠ so základnými a materskými školami.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Janka Kráľa 726/4, 953 01 Zlaté Moravce

Predkladateľ

Základná umelecká škola

Získaná výška podpory

3 629 €

21. 03. 2017 Už máme za sebou tri koncerty
Od obdobia zakúpenia digitálneho klavíra sme realizovali tri koncerty.

Dňa 20.12.2016 koncert pre Spojenú školu Janka Kráľa v koncertnej sále ZUŠ v Zlatých Moravciach, 6.1.2017 sme odohrali každoročný Trojkráľový koncert s vianočnou tematikou vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach venovaný deťom a dospelým celého zlatomoraveckého okresu a 6.2.2017 bol realizovaný Výchovný koncert pre deti z Cirkevnej školy. Do konca školského roka 2016/2017 plánujeme odohrať ďalšie výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ v našom okrese.
viac informácií