SPPoločne 4

Vkladáme život krajinke

Kamienka

Získaný počet hlasov: 3 777

1.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 5 800 €OZ Kameň Kamienka oživí krásnu lokalitu brehu potoka Riečka na vyšnom konci obce Kamienka. Ide o vybudovanie prírodnej relaxačno-vzdelávacej zóny, ktorej súčasťou budú altánky, lavičky, detské preliezky a šmýkačky, prírodná studnička, lávky cez potok a informačné tabule, keďže obec Kamienka je vstupnou bránou do Pieninského národného parku. Projektom sa oživí lokalita, ktorá zíva prázdnotou a je neudržiavaná. Rozšírená bude zóna športu a oddychu, keďže neďaleko sa nachádza kultúrno-športový areál.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Kamienka

Predkladateľ

OZ Kameň Kamienka

Získaná výška podpory

5 800 €

06. 04. 2016
Prvé práce v rámci projektu VKLADÁME ŽIVOT KRAJINKE v obci Kamienka boli realizované ešte na jeseň minulého roku. Cez zimu však realizátori projektu nedriemali a pripravovali si najmä stavebný materiál na výstavbu jednotlivých komponentov relaxačno-o

S prvými lúčmi jari tak mali materiál pripravený a pustili sa do ďalšej úpravy terénu a prostredia. Takisto si doviezli prírodný materiál ako rôzne druhy kameňa, hlinu a začali s výstavbou altánku, pieskoviska, detského ihriska, čím viditeľne zmenili doteraz nevľúdne prostredie brehov potôčka riečka. Očisty sa dočkalo aj okolie prírodnej studničky, ktoré bolo zarastené kríkmi a rôznou burinou. Takisto v celom areáli bolo množstvo odpadu, ktorý devastoval nádherné prírodné prostredie. V súčasnosti sú v areáli položené a zabetónované základy pre zastrešenie studničky, altánku, pieskoviska, detského ihriska a hojdačiek. Je privezený kameň na tvorbu prírodných chodníčkov areálom a taktiež máme krásne upratané obidva brehy potoka Riečka.
viac informácií

07. 11. 2015
Dňa 7. novembra 2015 sa stretli aktívni obyvatelia obce Kamienka na pozemku, kde bude vytvorená relaxačno-oddychová zóna.

Realizácia projektu Vkladáme život krajinke pokračovala dňa 14. novembra 2015. Na tento deň aktívni občania obce Kamienka naplánovali 1. brigádu, v rámci ktorej boli realizované pozemné úpravy verejných priestranstiev, na ktorých by už onedlho mala byť vybudovaná relaxačno-oddychová zóna. V rámci spomínanej brigády sa podarilo maximálne vyčistiť tieto verejné priestranstvá od odpadu, kríkov, buriny a ďalších nečistôt. Utvorilo sa tak nádherné priestranstvo na brehu potôčka Riečka, v okolí mostíka, jarku a prírodnej studničky, kde veľká časť obyvateľov obce chodí pre prírodnú pitnú vodu. Aj keď sa na brigáde zúčastnilo množstvo mladých ľudí a odviedli obrovské množstvo práce, bez techniky by takýto výsledok nedosiahli.
viac informácií