SPPoločne 5

V krokoch minulosti

Dolné Dubové 99, 919 52 Dolné Dubové

Získaný počet hlasov: 5 720

1.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €V roku 2014 bol v obci Dolné Dubové pri výkopových prácach objavený ohradový múr, ktorý bol podrobený archeologickému výskumu. Ten odokryl vzácnu historickú stavbu. Cieľom projektu je prezentácia tejto stavby, ktorá bude pozostávať z vymurovania múra nad úrovňou terénu a prezentáciou stavby na informačnej tabuli. Zohľadnia jej historicko-kultúrny význam a odkaz ďalším generáciám. Ďalším krokom bude záchrana najstaršej kamennej stavby v obci sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza v blízkosti múru. Obnovením múra a záchranou najstaršej sochy sa obec vráti v krokoch minulosti do obdobia 14. a 18. storočia.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Dolné Dubové 99, 919 52 Dolné Dubové

Predkladateľ

Obec Dolné Dubové

Získaná výška podpory

6 000 €

11. 04. 2017 Rekonštrukcia sochy J. Nepomúckeho
Počas zimy sa naše aktivity sústredili na archívny výskum ohradového múru a celého priestoru okolo kostola, kde je múr situovaný a rekonštrukcii J. Nepomúckeho.

Keďže priestor okolo kostola je pamiatkovo chránený, v zimných mesiacoch prebiehala komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, kde prebehol celý povolovací proces. V súčasnosti prebieha archeologický výskum, pri ktorom sa našiel stredoveký ohradový múr, ale aj pozostatky iných objektov. Po skončení výskumu v spolupráci s archeológom vydá KPÚ rozhodnutie o prezentácii múra a začnú murárske práce. Tak isto sa začali práce na reštaurovaní sochy J. Nepomúckeho, najstaršej sochy v Dolnom Dubovom, ktoré sa robia umelecko-remeselným spôsobom. Pri reštaurovaní sa našli rôzne vrstvy farieb a dokonca pozostatky bohatého pozlátenia. Preto v súčasnosti sa hľadá spôsob, ako najlepšie prezentovať sochu čo sa estetickej stránky týka , ale najmä čo sa týka pamiatkovej hodnoty sochy.
viac informácií