SPPoločne 5

Umením prekonávame bariéry

Vrbenského 2552/1, 831 53 Bratislava

Získaný počet hlasov: 5 438

3.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Umenie má potenciál prekonávať bariéry medzi ľuďmi aj bariéry v ľuďoch samotných v ich odbornom a osobnostnom raste. Ambíciou tohto projektu je pomôcť prekonávať bariéry medzi zdravými a hendikepovanými deťmi realizovaním spoločných výtvarných a hudobno-tanečných dielní pre zdravé a postihnuté deti. Tým prispejú k spolupráci a vzájomnému porozumeniu medzi týmito komunitami a k zvýšeniu kvality života hendikepovaných detí. Druhou ambíciou je prekonávať hranice schopností mladých hudobníkov za pomoci organizácie interpretačných kurzov pod vedením renomovaných umelcov. Zvýši sa tým kvalita slovenského umenia i miestneho kultúrneho života.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Vrbenského 2552/1, 831 53 Bratislava

Predkladateľ

Hudbou k srdcu

Získaná výška podpory

6 000 €

16. 05. 2017 Radosť
Dňa 11. mája sa uskutočnili 4. hudobno-tanečné a výtvarné dielne na tému Radosť detí.

Súčasťou podujatia bol i koncert a výstava výtvarných prác, ktorá potrvá do 15.06.2017.
viac informácií

11. 04. 2017 Farby jari za nami
Farby jari boli témou tretieho spoločného predpoludnia s umením, ktoré v rámci projektu Umením prekonávame bariéry pripravili žiaci a učitelia ZUŠ Vrbenského 1 v Bratislave pre žiakov Spojenej školy - Praktickej školy a Špeciálnej základnej školy pre žiak

Hudobné a tanečné dielne sa niesli v znamení folklórnych tradícií spätých s jarnou tematikou. Deti sa pod vedením hudobnej skladateľky Mgr. art. Martiny Kachlovej a špičkového hráča na slovenských ľudových nástrojoch Rudolfa Cikatricisa oboznámili s tradíciami vynášania Moreny a s ľudovými obyčajmi spojenými s jarným a veľkonočným obdobím. Spoločne nacvičili pesničky a riekanky, ktoré sprevádzali rytmizáciou na perkusných nástrojoch. Tanečno-pohybové variácie na ľudovú nôtu tvorili obsah tanečných dielní pod vedením Bc. Miroslavy Peterskej s hudobným sprievodom Mgr. art. Júlie Oláhovej Václavikovej. Žiačky tanečného odboru ZUŠ Vrbenského oblečené v štylizovaných ľudových krojoch tancovali spolu s postihnutými deťmi a do kola zapojili aj vozíčkarov. Na záverečnom koncerte účinkovali okrem žiakov ZUŠ aj postihnuté deti – pripravili si recitáciu a hru na klavíri. Vyvrcholením koncertu bolo spoločné predvedenie hudobných a tanečných kreácií nacvičených počas dielní, na ktorom sa podieľali všetky zúčastnené deti. V rámci výtvarných dielní pod vedením Mgr. Silvie Uherovej a PaedDr. Barbory Macánkovej účastníci pracovali s hlinou. Zdravé deti pomáhali svojim postihnutým kamarátom formovať z hliny trojrozmerné objekty a vymaľovávať pripravené hlinené kvietky špeciálnymi pestrofarebnými glazúrami. Zhotovené výtvarné diela boli prezentované na výstave, ktorá potrvá do 30. apríla 2017 v priestoroch ZUŠ Vrbenského 1 v Bratislave.
viac informácií

28. 03. 2017 Farby jari
Aprílové výtvarné dielne a výstava.

Dňa 5. apríla 2017 v čase 9:00 - 12:00 h sa pod názvom Farby jari uskutočnia 3. hudobno-tanečné a výtvarné dielne spojené s koncertom a výstavou výtvarných prác, ktorá potrvá do 30. apríla 2017.
viac informácií

20. 03. 2017 Interpretačné kurzy hry na klavíri s prof. Danielom Buranovským
V dňoch 13.-14. marca sa uskutočnili interpretačné kurzy hry na klavíri.

Cieľom Interpretačných kurzov hry na klavíri bolo umožniť mladým hudobníkom – žiakom základných umeleckých škôl stretnúť sa s renomovaným umelcom a pod jeho vedením rozvíjať ich interpretačné zručnosti. Prof. Daniel Buranovský počas lekcií odovzdával účastníkom poznatky a skúsenosti v oblasti technického zvládnutia skladieb, pedalizácie, dynamiky, kvality a farebnosti tónu. Kurzy sa niesli v mimoriadne príjemnej a inšpiratívnej atmosfére. Okrem aktívnych účastníkov – žiakov základných umeleckých škôl sa ich zúčastnili desiatky pozorovateľov z nielen radov žiakov, ale aj učiteľov, ktorí budú nadobudnuté poznatky ďalej sprostredkovať mladej generácii vo svojej vlastnej pedagogickej činnosti. Vyvrcholením podujatia bol záverečný koncert.
viac informácií

10. 03. 2017 Interpretačné kurzy II.
13. - 14. 3. 2017 prebehnú Interpretačné kurzy hry na klavíri s prof. Danielom Buranovským, spojené so záverečným koncertom lektora a účastníkov.

Samotné kurzy budu prebiehať v popoludňajších hodinách, od 13.00 h. Dňa 21. 3. 2017 prebehnú Interpretačné kurzy hry na husliach s prof. Petrom Michalicom, spojené so záverečným koncertom lektora a účastníkov. Prebiehať budú na adrese: Koncertná sála ZUŠ Vrbenského 1 v Bratislave. Začiatok je naplánovaný na 10.00 h.
viac informácií

06. 03. 2017 Interpretačné kurzy
Svet improvizácie v rámci projektu: OZ Hudbou k srdcu sa uskutočnil dňa 28.02.2017.

Cieľom Interpretačných kurzov Svet improvizácie bolo rozvíjať kreativitu žiakov ZUŠ prostredníctvom improvizačných postupov s využitím nielen klasických hudobných nástrojov, ale aj netradičných perkusných a bicích nástrojov. Lektormi interpretačných kurzov Svet improvizácie boli Mgr. art. Nikolaj Nikitin - popredný slovenský saxofonista, džezový skladateľ a hudobný pedagóg, Mgr. art. Martina Kachlová – hudobná skladateľka, pedagogička a organizátorka hudobných dielní a workshopov zameraných na hudobnú kompozíciu a improvizáciu a Paulína Rónaiová – hobojistka, pedagogička a improvizátorka zaoberajúca sa experimentálnou hudbou. Na kurzoch spolupracoval Komorný orchester Základnej umeleckej školy na Vrbenského ul. 1 v Bratislave pod vedením Mgr. art. Vlasty Halašovej. Všetky pripravené improvizácie účastníci predviedli pred početným publikom na záverečnom koncerte. Súčasťou koncertu bolo aj vystúpenie tria lektorov, ktoré prednieslo vlastnú voľnú improvizáciu pre hoboj, saxofón a klavír.
viac informácií

12. 02. 2017 Svet improvizácie
Interpretačné kurzy v rámci projektu Umením prekonávame bariéry sa uskutočnia dňa 28.2.2017.

Improvizačné aktivity sa uskutočnia pod vedením hudobnej skladateľky, džezového saxofonistu, skladateľa, hobojistky a improvizátorky.
viac informácií

31. 01. 2017 Svet rozprávky
Dňa 09.02.2017 sa uskutočnia 2. hudobno-tanečné a výtvarné dielne spojené s koncertom a výstavou výtvarných prác.

Výstava potrvá do 28.2.2017.
viac informácií

10. 01. 2017 Čaro zimy
Projekt Umením prekonávame bariéry odštartoval cyklom Čaro zimy.

24.11.2016 zrealizovali 1. hudobno-tanečné a výtvarné dielne na tému Čaro zimy spojené s koncertom a výstavou výtvarných prác, ktorá bude prebiehať do 22.12.2016.
viac informácií