SPPoločne 4

Učíme sa s prírodou a v prírode

Šaštín - Stráže

Získaný počet hlasov: 1 911

5.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Materská škola vytvorí miesto pre výchovu a vzdelávanie detí v duchu environmentálnej výchovy, priamo v prírodnom teréne. V novovybudovanom altánku - "učebňa", vznikne priestor pre pokojné aktivity detí, prepojený bude so zónami pre športové a relaxačné aktivity. Zhotovením druhého altánku nad funkčným pieskoviskom vznikne pre deti tienisté miesto pre aktivity zamerané na poznávanie neživej prírody. Naplánovaná je výsadba stromov a kríkov, pomocnú ruku podajú nielen deti a rodičia, ale aj mestský úrad, podniky a podnikatelia v meste. Spoločne tak vznikne priestor pre najmenších, kde získajú základy environmentálneho cítenia a do budúcnosti si vytvoria kladný vzťah k životnému prostrediu.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Šaštín - Stráže

Predkladateľ

Materská škola, Šaštín - Stráže

Získaná výška podpory

6 000 €

18. 05. 2016
V piatok 22.4. sa uskutočnila záverečná akcia v rámci projektu - Sadenie stromov.

Rodičia spolu s deťmi na školskom dvore vysadili približne 50 stromov a 15 kríkov. Deti pri sadení aktívne pomáhali, prenášali stromčeky, zasypávali ich zeminou a polievali. Mali možnosť pozorovať ako sadiť rastliny a starať sa o ne.
viac informácií

18. 12. 2015
Pokračovanie úspešnej realizácie projektu Učíme sa s prírodou a v prírode.

V priebehu ôsmych dní, od 9.12 do 18.12.2015 sa zrealizovala montáž altánku nad pieskoviskom a altánku ,,učebňa" na školskom dvore.
viac informácií

18. 12. 2015
Pokračovanie úspešnej realizácie projektu Učíme sa s prírodou a v prírode.

V priebehu ôsmych dní, od 9.12 do 18.12.2015 sa zrealizovala montáž altánku nad pieskoviskom a altánku ,,učebňa" na školskom dvore.
viac informácií

04. 12. 2015
Zahájenie prípravy základov pre ,,učebňu" na školskom dvore.

Šikovní pracovníci Mestského úradu vykopali miesto pre navážku kamenia, vyrovnali povrch a osadili karirohože. Po úprave sa následne nalial betón, ktorý sa zarovnával a nechal sa dozrieť. Pripravili sa tak základy pre osadenie altánku pre ,,učebňu". Od 9.decembra 2015 je naplánovaná ďalšia fáza - stavba dvoch altánov na našom školskom dvore.
viac informácií