SPPoločne 4

Tráva je koberec pod nohy detí ...

Michalovce

Získaný počet hlasov: 3 519

3.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Rodičovský klub v Michalovciach vytvorí pre deti a ich rodiny vhodné prostredie na to, aby sa rozvíjali ich sociálne a osobné kompetencie pri vzájomných stretnutiach, zároveň vytvorí pre deti priestor, kde by mali možnosť získavať nové vedomosti priamo v kontakte s prírodou a zároveň si ich upevňovať priamou pracovnou činnosťou. Deti sa naučia praktickou činnosťou nielen ako získať z prírody jej produkty, ale hlavne, ako sa o ňu starať, ochraňovať a zveľaďovať ju.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Michalovce

Predkladateľ

Rodičovský klub, Michalovce

Získaná výška podpory

6 000 €

06. 06. 2016
V materskej škole Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach vystavajú 13.júna ekoučebňu. Na 15.jún chystajú športovo - oddychové popoludnie pre rodičov a deti. Dátum 28.6.2016 je pre nich významný, pripravujú totiž slávnostné otvorenie nového areálu.

26. 05. 2016
Na materskej škole Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach začali s betónovaním plochy pod ekoučebňu, pretože im to konečne dovolilo počasie.

Okrem toho sa uskutočnila brigáda zamestnancov materskej školy, počas ktorej boli osadené nové herné prvky na ihrisku, vytvorené zo starých pneumatík.
viac informácií

19. 05. 2016
Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa tieto práce trošku omeškali k pôvodnému plánovanému dátumu výstavby.

Betónovacie a výkopové práce začali v priebehu mája.
viac informácií