SPPoločne 2

Tradície a zvyklosti v našej obci

Horné Semerovce

Získaný počet hlasov: 2 908

5.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 8 000 €Našim zámerom je obnoviť miestne tradície a zvyklosti, vytvoriť priestor a možnosti na ich realizáciu. Týmto zámerom sledujeme oživenie dvoch slávností, ktorých prvky máme aj v našom erbe (strapce hrozna a rydlo) - Dožinky a Vinobranie. Obe slávnosti budú spojené remeselníckymi trhmi, kde svoje umenie budú prezentovať domáci i cudzí remeselníci.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Horné Semerovce

Predkladateľ

Obec Horné Semerovce

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Obec Horné Semerovce oživila tradície a zvyklosti v obci.

Folklórny súbor vedľa klubu dôchodcov nacvičil pásmo tancov a piesní, ktorým sa odprezentoval na dožinkovej slávnosti. V rámci projektu sa tiež zastrešilo pódium. Obec tiež zorganizovala vinobranie, ktoré bolo spojené so súťažou vo varení guľášu. Všetky podujatia boli spojené aj s remeselníckymi trhmi.
viac informácií

11. 09. 2013
V Horných Semerovciach sa ukončili práce na zastrešení amfiteátra.

Na novovzniknutom priestore sa už konali aj dožinkové slávnosti. Na 5. októbra je naplánovaná ďalšia slávnosť - vinobranie.
viac informácií