SPPoločne 5

(TO) CIVIŠ – cítime, vidíme a športujeme

Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, 072 15

Získaný počet hlasov: 7 731

5.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Projekt „(TO) CIVIŠ – cítime, vidíme a športujeme“  má dve hlavné priority, environmentálnu a športovú. Prvou prioritou je pokračovať v environmentálnom vzdelávacom programe školy. V areáli školy vybudujú záhradu, v ktorej budú mať žiaci možnosť pozorovať, skúmať, tvoriť a pestovať. Tým sa žiakom sprístupní zmyslové učenie a vytvorí sa priestor na spoluprácu so širokou komunitou. Druhou prioritou je vytvorenie exteriérového fitness ihriska v rámci už existujúceho multifunkčného športového areálu. Fitness stroje sú potrebné pre rozvoj športovej a pohybovej činnosti každej vekovej kategórie.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, 072 15

Predkladateľ

Základná škola Júlie Bilčíkovej

Získaná výška podpory

6 000 €

06. 07. 2017 Záhradná slávnosť
Dňa 21. 6. naša škola ožila Záhradnou slávnosťou.

Žiaci našej školy si mohli vyskúšať pocitový chodník, zahrať rôzne envirohry s náučnými tabuľami alebo bez. Vyvrcholením slávnosti boli ukážky sokoliarrov. Nechýbalo ani malé občerstvenie - chlebík s našimi dopestovanými bylinkami a bylinkové čaje.
viac informácií

05. 07. 2017 Tvorba bylinnej záhrady
Exteriérovú enviro záhradku sme obohatili o novú bylinkovú záhradu.

Nachádzajú sa v nej rôzne bylinky, o ktoré sa budú žiaci starať a dopestované bylinky využijeme v školskej jedálni, ale aj na záhradnej slávnosti, kde chceme podávať chlebíky s čerstvými bylinkami a bylinkové čaje.
viac informácií

03. 07. 2017 Náučné tabule
Naša škola má nové náučné exteriérové tabule

Hrady a zámky regiónu Zemplín, fauna a flóra regiónu Zemplín, tabuľa na písanie, drevené počítadlo.
viac informácií

14. 06. 2017 Kvetinové záhony
18. - 19. 5. 2017 - Výsadba kvetinových záhonov

Spolu so žiakmi ŠKD sme vysadili kvetinové záhony do školskej záhrady. Volili sme trválky, ktoré nám pri dobrej starostlivosti budú skrášľovať exteriér niekoľko rokov.
viac informácií

14. 06. 2017 Záhradná slávnosť
21. 6. Záhradná slávnosť - pozvánka

Dňa 21. 6. sa na našej skole uskutoční záhradná slávnosť, na ktorú srdečne pozývame širokú verejnosť
viac informácií

06. 06. 2017 Čajová záhradná párty
Čajová záhradná párty s predškolákmi, rodičmi a starými rodičmi sa konala začiatkom mája.

Pozvanie prijala aj p. Petruňová (mamička našej žiačky), ktorá žiakom ukázala ako nám bylinky môžu pomôcť pri rôznych chorobách a zároveň pripravila chutné bylinkové nápoje, ktoré predškolákom veľmi chutili.
viac informácií

05. 06. 2017 Fitness ihrisko
Apríl 2017 - Inštalácia exteriérového fitness ihriska

Prípravné práce a kultivácia terénu.
viac informácií

15. 05. 2017 Pocitový chodník
1. 4. 2017 - 30.- 4. 2017 Založenie pocitového chodníka

V mesiaci apríl 2017 sa pokračovalo v terénnych úpravách a založil sa pocitový chodník. Zároveň sa začalo na výrobe jednotlivých výchovno-edukačných prvkov školskej záhrady a vypracovala sa objednávka na zakúpenie exteriérových fitnes strojov.
viac informácií

20. 03. 2017 Školská súťaž a prípravné práce
V novembri 2016 prebiehala prvá aktivita v rámci projektu.

Na našej škole sa realizovala súťaž medzi triedami - príprava projektov "Hrady, zámky a ohrozené druhy fauny a flóry regiónu Zemplín". Celkovo sa súťaže zúčastnilo 8 tried. V mesiaci marec začali prípravné práce - kultivácia terénu a terénne úpravy.
viac informácií