SPPoločne 5

Tancuj, hýb sa, bav sa alias Pódium plné vysmiatych tvárí

Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Získaný počet hlasov: 4 588

4.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 5 820 €Základná škola na ulici Eliáša Lániho v Bytči zorganizuje športové podujatie „Tancuj, hýb sa, bav sa alias Pódium plné vysmiatych tvárí“. Po odštartovaní novej éry tanca a pohybu s názvom „Tancuje celá škola“ pokračuje svojimi akčnými, pestrými a zábavnými pohybmi, ktorými roztancuje všetky ruky a nohy bytčianskeho okresu. Zriadením nového viacúčelového mobilného pódia a ozvučenia sa zvýši kvalita celého podujatia. Stane sa výsadou škôl miestneho regiónu a všetkých „stage-on“ aktivít. Zúčastnia sa ho žiaci, učitelia, rodičia a priatelia škôl v rôznej fyzickej kondícií, ktorých spája chuť sa hýbať.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

Predkladateľ

ZŠ Eliáša Lániho Bytča

Získaná výška podpory

5 820 €

22. 03. 2017 Postavili sme pódium
Zriadením mobilného pódia sa školský dvor stal dejiskom športového a voľnočasového vyžitia nielen našich detí ale aj ich rodinných príslušníkov.

Pódium sme umiestnili do nevyužitého priestoru, čím sa nám podarilo zakryť optické estetické nedostatky čelného pohľadu na školský dvor. Moderná vyvýšená plocha púta pozornosť rodičov i starých rodičov, ktorí sprevádzajú deti do školy ale takisto aj iných návštevníkov našej školy. Využitie pódia je každodenné. Popoludňajšie záujmové činnosti sa v dobrom počasí presúvajú do priestoru na školský dvor, ako aj činnosti súvisiace s pobytom detí v školskom klube Slniečko. Zdravé starnutie našich starých rodičov bolo netradičným ranným cvičením detí so svojimi starými rodičmi. Cvičenia sa zúčastnili aj bývalí kolegovia na dôchodku. Ranná rozcvička sa tešila ich záujmu a v jarných mesiacoch opäť plánujeme v jej pokračovaní.
viac informácií