SPPoločne 4

Sv. Juraj otvára svoje brány pre všetkých

Svidník

Získaný počet hlasov: 3 534

1.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku od leta 2012 pravidelne otvára areál školy pre rodiny s deťmi, mládež a širokú verejnosť. Škola ponúka krásny areál plný zelene, drevený altánok a športové ihriská. Podporuje ľudí, aby mali možnosť stretávať sa, oddýchnuť si v pokojnom a tichom prostredí. Škola chce daný priestor zrevitalizovať, postaviť miniamfiteáter s lavičkami a terasou. Vynovený priestor bude okrem spomínaných aktivít slúžiť aj na kultúrne a spoločenské podujatia.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Svidník

Predkladateľ

Cirkevná základná škola sv. Juraja

Získaná výška podpory

6 000 €

03. 06. 2016
Dňa 1.6.2016 na Cirkevnej základnej škole svätého Juraja slávili deň detí.

Pre deti bolo pripravené zábavné popoludnie. Z ich miniamfiteátra znela hudba až do diaľky. Prilákali aj hostí zo sídliska. Rodičov a deti privítali a pozvali medzi seba. Veselili sa, športovali, zabávali a večer všetci spolu opekali. Najväčším prekvapením bola zmrzlina pre každého.
viac informácií

22. 04. 2016
Dňa 25. apríla 2016 sa uskutoční Jurkov odpustový deň.

Ide o slávnostné otvorenie projektu spojeného so zábavným programom.
viac informácií

06. 04. 2016
Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku od leta 2012 pravidelne otvára areál školy pre rodiny s deťmi, mládež a širokú verejnosť.

V rámci areálu sa zahájila revitalizácia priestoru, osadením zámkovej dlažby a lavičiek.
viac informácií