SPPoločne 4

Študenti, absolventi Harvardu, King's college, Karlovej univerzity, obyvatelia sídliska zveľaďujú športovisko

Bratislava - Petržalka

Získaný počet hlasov: 2 417

3.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Projekt je zameraný na revitalizáciu priestoru so športoviskom, ktorý bol 6 rokov opustený. Jeho skrášlenie bude prínosom pre ľudí žijúcich na okolitom sídlisku a študentov dvoch gymnázií. Obnova sa bude realizovať, pokiaľ to bude možné, vlastnými silami. Keďže škola prichádza na toto nové miesto, proces obnovy športoviska a okolia je príležitosťou pre vytvorenie dobrých susedských vzťahov a vytvorenie spoločného diela s miestnymi obyvateľmi, študentmi, alumni, učiteľmi a rodičmi. Súčasťou projektu bude aj organizácia sprievodných tvorivých a športových podujatí pre miestne deti a obyvateľov, v rámci ktorého zároveň odprezentujú služby študentmi založeným START-UPom.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Bratislava - Petržalka

Predkladateľ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Získaná výška podpory

6 000 €