SPPoločne 3

Street Workout Park

Púchov

Získaný počet hlasov: 3 187

4.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Mesto Púchov chce pomocou projektu vyplniť medzeru vo vybavenosti mestských verejne prístupných plôch. V meste sa postupne tvoria aktívne skupiny mladých chlapcov, ktorí cvičia street workout na čom sa dá. Projektom by sa naplnili ich očakávania, vybudovať v meste plochu na posilňovanie priamo na ulici, tréningový street workoutový park. K dobre vybaveným detským ihriskám, či posedeniam pre starších ľudí, sa teda vytvorí aj jedno street workoutové ihrisko, park, pre mladých ľudí, ktorí už dnes posilňujú priamo na ulici.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Púchov

Predkladateľ

Mesto Púchov

Získaná výška podpory

6 000 €

30. 11. 2014
Street workoutový park už otvorený.

Vybudovaním tréningového "street workoutového parku" v Púchove sa podporilo vhodné trávenie voľného času mládeže. Ciele projektu boli naplnené. Ihrisko je postavené k radosti mladých cvičencov.
viac informácií