SPPoločne 4

STREET WORKOUT PARK - miesto pre každého

Banská Bystrica

Získaný počet hlasov: 3 373

5.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Občianske združenie Slovenská asociácia kondičných trénerov okrem vzdelávacích aktivít v oblasti športu a zdravého životného štýlu realizuje a podporuje množstvo verejnoprospešných športových podujatí. Jedným z nich bude vybudovanie workout ihriska v športovom areáli UMB. Športový areál tak umožní študentom, ale aj širokej verejnosti, pre ktorú je areál voľne dostupný, okrem aeróbnych cviční rozvíjať aj silové schopnosti. Workoutové ihrisko je ideálny, ľahko udržateľný prostriedok na cvičenie, ale aj na rozvíjanie pohybovej výkonnosti a s doplnením odborného mentoringu získa pridanú hodnotu.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Banská Bystrica

Predkladateľ

Občianske združenie Slovenská asociácia kondičných trénerov

Získaná výška podpory

6 000 €

16. 05. 2016
V dňoch 11. - 12.4.2016 sa v areáli Univerzity Mateja Bela uskutočnila dobrovoľnícka aktivita "Vybuduj svoj workout park".

07. 04. 2016
V apríli 2016 začali úvodné práce na realizácii stavby, jej vytýčení a prípravných zemných prácach.

01. 02. 2016
V decembri 2015 sa uskutočnili prvé študentské stretnutia k projektu.

Ich cieľom bolo vybrať vhodné konštrukčné riešenia workoutových konštrukcií na základe praktických skúseností z cvičenia v rôznych workoutových parkoch. V januári 2016 bol z ponúk vybraný vhodný dodávateľ konštrukcií.
viac informácií