SPPoločne 1

Stop čiernym skládkam

Horné Semerovce

Získaný počet hlasov: 1 058

4.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 339 €Obec Horné Semerovce plánuje zlikvidovať čiernu skládku v obci a na jej mieste vysadiť zeleň a vybudovať detské ihrisko. Zároveň plánujú osloviť priamou osvetou všetkých obyvateľov obce. Každý mesiac sa uskutoční v miestnej základnej škole prednáška na témy separovanie, šetrenie energiou, stavebný odpad a pod.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Horné Semerovce

Predkladateľ

Obec Horné Semerovce

Získaná výška podpory

6 339 €

27. 02. 2013
Nové detské ihrisko.

Čierna skládka je konečne zlikvidovaná. Nové detské ihrisko s altánkom už stojí na mieste starého detského ihriska, prvky starého detského ihriska ešte nie sú nainštalované na mieste skládky. Výsadba zelene už tiež prebehla. Plocha nadobúda krajšiu tvár.
viac informácií

27. 02. 2013
Nové detské ihrisko.

Čierna skládka je konečne zlikvidovaná. Nové detské ihrisko s altánkom už stojí na mieste starého detského ihriska, prvky starého detského ihriska ešte nie sú nainštalované na mieste skládky. Výsadba zelene už tiež prebehla. Plocha nadobúda krajšiu tvár.
viac informácií