SPPoločne 5

Šrobárska bouldrovka a outdoorové posilňovanie

Šrobárova 1015/1, 040 01 Košice

Získaný počet hlasov: 7 770

3.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Zámerom projektu Gymnázia Šrobárová je premena nevyužitého murovaného plota na boulderingovú stenu a doplnenie už existujúceho vonkajšieho športoviska o outdoorový posilňovací prístroj a lavičky na cvičenie. Umelá lezecká stena pomôže propagácii a rozvoju lezeckého športu v regióne. Exteriérové fitness ponúkne atraktívnu formu precvičenia všetkých svalových skupín s vlastnou váhou pre žiakov gymnázia aj pre širokú verejnosť. Športovci si tak harmonicky precvičia celé telo.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Šrobárova 1015/1, 040 01 Košice

Predkladateľ

Gymnázium Šrobárova 1

Získaná výška podpory

6 000 €

18. 07. 2017 Otvorenie lezeckej steny - Šrobárskej bouldrovky
Otvorenie sa konalo 29.06.2017 na pôde nášho Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

V tento deň sa konalo aj OFS (Olympijský festival Slovenska), súčasťou ktorého bola súťaž v boulderingu pre našich žiakov. Pozvanie na slávnosť prijali vzácni hostia. Jedným z nich bola pani Eva Mátheová, sestra známeho horolezca Jozefa Psotku. Jozef Psotka je absolvent našej školy a ako študent cvičil a zdokonaľoval svoje lezecké umenie na školskom dvore. Na počesť jeho pamiatky bude osadenie pamätnej tabule, ktorú príde slávnostne odhaliť pani Mátheová. Na slávnosti sa zúčastnili žiaci prvého až tretieho ročníka, pričom časť žiakov (cca 80) bola v rámci OFS na splave Hornádu. Ostatní žiaci súťažili na školskom dvore v rôznych športových disciplínach, o.i. aj na spomínanej súťaži na bouldrovke.
viac informácií