SPPoločne 5

Domček – športové multifunkčné ihrisko

Vysoká nad Uhom 94, 072 14 Vysoká nad Uhom

Získaný počet hlasov: 7 897

2.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Projekt Organizácie Prameň radosti spočíva vo vytvorení športového multifunkčného ihriska pre ľudí z obce Vysoká nad Uhom, priľahlých obcí a pre mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí na toto miesto prichádzajú niekoľkokrát do roka. V rámci projektu vybudujú ihrisko s oplotením, reštrukturalizujú okolie, vytvoria oddychovú zónu, nainštalujú trampolínu, hojdačky, futbalové bránky, basketbalové koše, volejbalovú sieť. Zabezpečia tiež pomôcky a náčinie na vykonávanie športových aktivít. Realizácia projektu v sebe nesie spoluprácu s organizáciami, obcou a dobrovoľníkmi.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Vysoká nad Uhom 94, 072 14 Vysoká nad Uhom

Predkladateľ

Prameň radosti

Získaná výška podpory

6 000 €

31. 05. 2017 Ihrisko
Dokončili sme ihrisko.

Naplno ho využívame.
viac informácií

24. 04. 2017 Príprava ihriska
Dňa 24.4. sme začali s vymerievaním ihriska a úpravou terénu.

V prácach budeme pokračovať.
viac informácií

21. 03. 2017 Príprava na stavbu
Momentálne sme vo fáze zháňania posledných častí materiálu.

Podarilo sa nám už vyriešiť povolenie na stavbu, takže je všetko po tejto stránke pripravené na realizáciu. Už máme dohodnutú spoluprácu pri vyrovnávacích prácach a betónovaní stĺpov.
viac informácií