SPPoločne 1

Športové dobrodružstvá Ferda mravca a jeho kamarátov

Široké

Získaný počet hlasov: 2 547

5.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 9 990 €Obec Široké sa chce pustiť do vybudovania detského ihriska a športoviska v areály miestnej materskej školy. Cieľom projektu je vytvorenie vhodného, motivujúceho a pútavého prostredia pre deti materskej školy, ako aj ostatné deti žijúce v obci Široké, ktoré prispeje k rozvoju ich pohybových schopností a zručností. Projekt je taktiež zameraný pre mamičky s deťmi, ktoré sú toho času na materskej dovolenke a ďalšie organizácie aktívne v obci. V rámci projektu je naplánovaných aj veľké množstvo zaujímavých športových súťaží pre deti, ale aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Zaujímavými podujatiami bude deti a všetkých zúčastnených sprevádzať rozprávková postava Ferda mravca.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Široké

Predkladateľ

Obec Široké

Získaná výška podpory

9 990 €

30. 05. 2013
Vďaka podpore vzniklo pútavé a vhodné ihrisko pre deti materskej školu v obci Široké.

Ihrisko slúži nielen deťom MŠ, ale aj mamičkám s deťmi na materskej dovolenke. Exteriér materskej školy bol skrášlený novými preliezkovými zostavami, športovým náradím, ktoré prispeje k rozvoju pohybových schopností a zručností detí. Ihrisko slúži okrem hier aj na rozvíjanie environmentálneho cítenia detí, v spolupráci s rodičmi ZŠ, CVČ, Klubom seniorov, Zväzom záhradkárov a Zväzom zdravotne postihnutých v Širokom.
viac informácií

11. 12. 2012
Vitajte v detskom svete - otvorenie obnoveného detského ihriska v obci Široké

11. 12. 2012
Vitajte v detskom svete - otvorenie obnoveného detského ihriska v obci Široké

12. 11. 2012
Prvé stretnutie s Ferdom mravcom v obci Široké

Deti v obci Široké mali možnosť zabaviť sa a niečo sa aj naučiť s Ferdom mravcom. Už teraz sa tešia na ďalšie poučno - zábavné aktivity.
viac informácií

12. 11. 2012
Prvé stretnutie s Ferdom mravcom v obci Široké

Deti v obci Široké mali možnosť zabaviť sa a niečo sa aj naučiť s Ferdom mravcom. Už teraz sa tešia na ďalšie poučno - zábavné aktivity.
viac informácií