SPPoločne 4

Šport nás spája

Blaciny

Získaný počet hlasov: 3 222

3.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 5 000 €Materská škola vo Veľkom Orvišti vybuduje multifunkčné ihrisko, nakoľko materská a ani základná škola telocvičňu nemajú. Vznikne tak centrum športu. Zlepšia sa pohybové schopnosti a celková kondícia občanov. Športové aktivity budú prebiehať 5 dní a budú do nich zapojené deti, mládež a obyvatelia obce Veľké Orvište. Zámerom projektu Šport nás spája je, aby sa týchto 5 dní, počas ktorých budú prebiehať športové súťaže, niesli v príjemnej športovej atmosfére, aby mali deti i dospelí radosť z pohybu a zo športu.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Blaciny

Predkladateľ

Materská škola Veľké Orvište

Získaná výška podpory

5 000 €

05. 04. 2016
Príprava ihriska vo Veľkou Orvišti je v plnom prúde a ihrisko bude dokončené a sfunkčnené do uvedených pohybových a športových aktivít.

V priebehu mesiaca november 2015 v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkom Orvišti bola vybetónovaná na školskom dvore betónová plocha multifunkčného ihriska, v marci boli osadené koše na basketbal, postupne sa dopĺňali potrebné športové atribúty na sfunkčnenie multifunkčného ihriska. Zakúpili sa a poskladali detské multifunkčné preliezačky a detské hrové centrá, športové náradie a náčinie, ktoré bude slúžiť nielen deťom materskej školy, ale aj deťom a občanom celej obce.
viac informácií