SPPoločne 4

Špecializovaná polyfunkčná učebňa - Galéria moderného umenia

Banská Štiavnica

Získaný počet hlasov: 3 632

4.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici chce vytvoriť Špecializovanú polyfunkčnú učebňu - Galériu moderného umenia, ktorá by mala slúžiť ako multifunkčná učebňa nielen pre žiakov základných a stredných škôl v Banskej Štiavnici, ale aj ostatným záujemcom a nadšencom moderného umenia zo širokého okolia. Škola má záujem, aby sa žiaci a študenti vychovávali v duchu "Vzdelávanie a výchova umením - umením k poznaniu".

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Banská Štiavnica

Predkladateľ

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Získaná výška podpory

6 000 €

10. 05. 2016
Otvorenie Špecializovanej polyfunkčnej učebne - Galérie moderného umenia sa uskutoční 18.5.2016 o 11:00 hod. v priestoroch SOŠ služieb a lesníctva.

06. 04. 2016
Práce na učebni presme započali 1.12.2015 a týkali sa prestavby a úpravy priestorov.

Od 1.12.2015 až do 15.3.3016 prebiehali murárske práce na prispôsobenie priestorov, naledovali maliarske práce a vybudovanie depozita pre diela spojené so stolárskymi prácami. V súčasnosti prebieha výber exponátov a ich inštalácia za pomoci kurátora PhDr. B. Bachratého.
viac informácií