SPPoločne 4

School Culture Fest Košice

Košice

Získaný počet hlasov: 2 884

5.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 4 030 €Gymnázium sv. Tomáša Akvinského predstaví kultúry tých národov, ktorých jazyky sa štandardne vyučujú na slovenských stredných školách: ruskú, francúzsku, anglickú, španielsku, taliansku a nemeckú. Súčasťou festivalu bude ochutnávka tradičných jedál daných národov, spojená s prezentáciou a históriou daných jedál. Program festivalu vytvoria tanečné a spevácke vystúpenia a divadelné predstavenia v cudzích jazykoch. Program budú dopĺňať sprievodné workshopy ako kresba a maľba podľa vzoru francúzskych maliarov, tvorba neapolskej keramiky, tanec flamenga, módne návrhárstvo, a iné. Pri vytváraní programu a príprave workshopov pôjde o študentskú produkciu. Cieľom projektu je v historických priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v centre Košíc vytvoriť atmosféru študentského multikultúrneho mestečka, ktoré môže navštíviť každý okoloidúci.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Košice

Predkladateľ

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Získaná výška podpory

4 030 €

19. 04. 2016
Prípravy School Culture Festu (Gmynazium sv. T. Akvinskeho, Kosice) vrcholia.

Študenti v spolupráci s učiteľmi vytvorili propagačné materiály, realizujú sa nákupy, predpripravujú sa produkty sa umelecké workshopy, žiaci nacvičujú vystúpenia v rámci programu. Priestory na konanie SCF sú pripravené a upravené.
viac informácií

05. 04. 2016
School Culture Fest Košice sa uskutoční 7. – 8. mája 2016 v priestoroch Gymnázia sv. T. Akvinského na Zbrojničnej 3 v Košiciach.

Dotvorené boli priestory vhodné na sprievodné workshopy (študovňa, ateliér), školský dvor. Zároveň vznikol i organizačný tím zložený z pedagógov, študentov, absolventov, rodičov a priateľov, ktorý má vypracovanú predbežnú štruktúru programu i náplň sprievodných workshopov.
viac informácií