SPPoločne 2

Samospráva deťom

Nízkoprahové cenné centrum Dúha v Turzovke

Získaný počet hlasov: 4 489

2.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 8 000 €Ideou tohto projektu je využitie Nízkoprahového denného centra Dúha v prospech širšej verejnosti, prostredníctvom rozširovania o ďalšie aktivity, ktoré prispejú k rozvoju športového vyžitia pre rodiny s deťmi v danom regióne. Nízkoprahové denné centrum sa stalo centrom zábavy a dobrej nálady pre mnoho detí. Okrem tvorivých dielní a športového ihriska, ktoré boli vybudované pre rodiny s deťmi v roku 2009, nemá centrum žiadne iné atrakcie pre tých najmenších. Preto sa samospráva mesta rozhodla zamerať sa na najmenšie deti, pre ktorých nie je vytvorené žiadne miesto, kde by sa mohli zahrať a pobaviť sa. Projektom by sme chceli riešiť zveľadenie športového ihriska o preliezačky, detský hrad, hojdačky, trampolínu,kolísadlá na pružine, ktoré by vyčarili úsmevy na tvárach detí. Súčasťou projektu budú aj dobrovoľnícke práce na umiestnenie atrakcií, ktorých sa zúčastnia občania mesta a zamestnanci samosprávy.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Nízkoprahové cenné centrum Dúha v Turzovke

Predkladateľ

Mesto Turzovka

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Mesto Turzovka dokončilo práce na vytvorení detského ihriska s atrakciami pre najmenších v Nízkoprahovom centre Dúha.

Mesto sa sústredilo na najmenšie deti, aby sa im vytvoril priestor na sebarealizáciu a plnohodnotné trávenie voľného času s mamičkami. Na mieste zastaralého detského ihriska tak vyrástla plne funkčná oddychová plocha.
viac informácií

31. 12. 2013
Mesto Turzovka dokončilo práce na vytvorení detského ihriska s atrakciami pre najmenších v Nízkoprahovom centre Dúha.

Mesto sa sústredilo na najmenšie deti, aby sa im vytvoril priestor na sebarealizáciu a plnohodnotné trávenie voľného času s mamičkami. Na mieste zastaralého detského ihriska tak vyrástla plne funkčná oddychová plocha.
viac informácií

09. 10. 2013
Práce na ihrisku pri Nízkoprahovom dennom centre Dúha na Vyšnom Konci sú vo finále.

Po tom ako sa dobrovoľníci postarali o odstránenie starých atrakcií a úpravu terénu boli osadené nové. Detské ihrisko bolo zariadené novými preliezačkami, hojdačkami, detským hradom so šmýkačkou, trampolínou, kolotočom a inými atrakciami pre najmenších.
viac informácií