SPPoločne 2

ROZŠÍRME SI SRDCE /O/ TVORENÍM

Močenok

Získaný počet hlasov: 2 714

8.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 5 000 €Komunita Kráľovnej pokoja chce otvoriť brány kaštieľa v Močenku, kde pôsobí a vytvorením tvorivých dielní a následnou sériou tvorivých workshopov a kultúrno-spoločenských podujatí podnietiť vzájomné obohacovanie medzi klientmi Domova sociálnych služieb a mládežou obce, ďalej medzi deťmi Detského domova a deťmi obce, a v neposlednom rade medzi klientmi Zariadenia pre seniorov a seniormi z obce.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Močenok

Predkladateľ

Komunita Kráľovnej pokoja

Získaná výška podpory

5 000 €

31. 12. 2013
Komunita Kráľovnej pokoja dokončila vybudovanie tvorivých dielni.

Vytvorené tvorivé dielne s následnou sériou tvorivých workshopov a kultúrno-spoločenských podujatí obohatili klientov Domova sociálnych služieb a mládež obce. Realizácia prispela do života obce alternatívnymi formami trávenia voľného času pre deti, mladých ľudí z obce a seniorov. Prehĺbením odbornosti - zaškolením jedného zo zamestnancov nášho zariadenia došlo k zefektívneniu práce v multisenzorickej miestnosti ,,snoezelen".
viac informácií

31. 12. 2013
Komunita Kráľovnej pokoja dokončila vybudovanie tvorivých dielni.

Vytvorené tvorivé dielne s následnou sériou tvorivých workshopov a kultúrno-spoločenských podujatí obohatili klientov Domova sociálnych služieb a mládež obce. Realizácia prispela do života obce alternatívnymi formami trávenia voľného času pre deti, mladých ľudí z obce a seniorov. Prehĺbením odbornosti - zaškolením jedného zo zamestnancov nášho zariadenia došlo k zefektívneniu práce v multisenzorickej miestnosti ,,snoezelen".
viac informácií

09. 10. 2013
V Komunite Kráľovnej pokoja sa zriadili tvorivé dielne.

Jedna na výrobu keramiky a druhá na výrobu sviečok. Oslovovili sa umeleckí garanti a v októbri sa začína s pravidelnou činnosťou klientov zariadení v dielňach. V októbri sa tiež organizujú aj prvé 4 workshopy pre verejnosť.
viac informácií