SPPoločne 3

Relaxačno – náučno – poznávací dopravný chodníček

Snina

Získaný počet hlasov: 6 200

5.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 4 880 €Na školskom dvore Základnej školy na Komenského ulici v Snine chcú vybudovať Relaxačno-náučný poznávací dopravný chodník, na ktorom budú umiestnené panely s históriou a krásou regiónu a oddychová zóna s lavičkami a hojdačkami. Veľká časť žiakov má priamych potomkov zo zátopovej oblasti Starina. A práve aj prostredníctvom týchto panelov by chceli priblížiť krásu tunajšej prírody (NP Poloniny, CHKO Vihorlat), v ktorej žili a vyrastali ich predkovia, históriu a krásu mesta a regiónu. Tu si žiaci prakticky– naživo overia poznatky, ktoré sa učia v škole a strávia príjemne voľný čas. Tento chodník by slúžil aj ako dopravná cestička pre kolobežkárov a bicyklistov s vyznačeným dopravným značením, aby si žiaci overovali pravidlá cestnej premávky. Chodník chcú sprístupniť aj deťom a žiakom z materských a základných škôl v meste alebo aj blízkym dedinským školám.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Snina

Predkladateľ

Základná škola

Získaná výška podpory

4 880 €

30. 11. 2014
Chodník spolu s dopravným značením slúži aj ako dopravná cestička pre kolobežkárov a bicyklistov, aby si overovali pravidlá cestnej premávky.

Zároveň bude sprístupnený aj ostatným školám v meste a blízkom okolí. Tento relaxačno – náučno – poznávací dopravný chodníček s oddychovou zónou rozšíri už svojpomocne postavenú exteriérnu enviroučebňu s altánkom.
viac informácií

07. 10. 2014
Stavebné práce sa pomaly chýlia ku koncu.

Od poslednej úpravy bol dokončený celý chodník s následným položením dlažby, osadili sa konštrukcie náučných panelov, konštrukcia vstupnej brány a čiastočne sa upravil terén. Do budúcnosti je naplánované osadenie výplní do náučných panelov, osadenie lavičky a hojdačky, zakúpenie kolobežky a bicyklov pre žiakov.
viac informácií

07. 10. 2014
Stavebné práce sa pomaly chýlia ku koncu.

Od poslednej úpravy bol dokončený celý chodník s následným položením dlažby, osadili sa konštrukcie náučných panelov, konštrukcia vstupnej brány a čiastočne sa upravil terén. Do budúcnosti je naplánované osadenie výplní do náučných panelov, osadenie lavičky a hojdačky, zakúpenie kolobežky a bicyklov pre žiakov.
viac informácií

17. 09. 2014
Základná škola po ukončení všetkých potrebných administratívnych úkonov dňa 8.9.2014 začala s fyzickou realizáciou stavby na školskom dvore.

Zatiaľ sa realizuje výstavba predmetneho chodníčka – vykonavajú sa zemné a ďalšie práce.
viac informácií

17. 09. 2014
Základná škola po ukončení všetkých potrebných administratívnych úkonov dňa 8.9.2014 začala s fyzickou realizáciou stavby na školskom dvore.

Zatiaľ sa realizuje výstavba predmetneho chodníčka – vykonavajú sa zemné a ďalšie práce.
viac informácií