SPPoločne 3

Pohyb pre deti

Konská

Získaný počet hlasov: 4 452

3.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €V areáli MŠ a ZŠ v obci Konská terénnymi úpravami, osadením mobiliáru, hracích prvkov, ako aj výsadbou zelene skrášlia nielen prostredie, v ktorom trávia väčšinu svojho času deti, ale zároveň realizáciou detského ihriska umožnia vyššiu návštevnosť tohto areálu. Projekt je určený všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v Konskej, ale aj ostatným deťom, rodičom, či starým rodičom žijúcim v našej obci a v okolí.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Konská

Predkladateľ

Obec Konská

Získaná výška podpory

6 000 €

30. 11. 2014
V rámci projektu sa podarilo zrealizovať osadenie hracích prvkov, výsadbu zelene, osadenie mobiliáru taktiež vysiatie trávy.

Naplno budú môcť deti ihrisko využívať budúci rok, keď vyrastie tráva. Po uskutočnení realizácie detského ihriska má obec v pláne spolu s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť v rámci vyučovania ako ,, Škola v prírode". Plánuje sa vybudovať ešte vonkajšie fitnes centrum, aby mohli aj rodičia pri návšteve areálu spolu s deťmi plnohodnotne využiť svoj čas. Deti v rámci vyučovania sa budú starať nielen o zeleň, ale aj čistotu areálu.
viac informácií

04. 11. 2014
Prípravy na otvorenie ihriska vrcholia.

Otvorenie detského ihriska v obci Konská sa uskutoční 6.11.2014 o 11:00 hodine. Všetci sú srdečne vítaní.
viac informácií

13. 10. 2014
V obci sa zahájila brigáda s rodičmi detí v ZŠ s MŠ.

Brigádnici spolu s rodičmi poupratovali terén a zasiali trávu. Ostáva dokončiť osadenie lezeckej pyramídy.
viac informácií