SPPoločne 2

Poďme spolu von

J. Švermu 6, Michalovce

Získaný počet hlasov: 4 640

4.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 8 000 €V poslednom období sa čoraz viac rozpráva o negatívnych vplyvoch vysedávania detí pred monitorom počítača či televíznou obrazovkou. Dostať deti von je veľký problém už aj z toho dôvodu, že verejné priestranstvá na sídliskách neponúkajú hodnotnú alternatívu. Aby sme deťom, ktoré bývajú na sídlisku, ale i tým, ktoré dochádzajú do školy (zo všetkých lokalít Michaloviec a 53 obcí) takúto alternatívu ponúkli, rozhodli sme sa vybudovať oplotené detské ihrisko (chránené pred zvieratami a vandalmi) pre menšie deti pozostávajúce z hernej zostavy (preliezky, šmykľavka, hojkačka ...), lavičiek, pieskoviska, altánku, „šachovnice“ z bezpečnostných dopadových štvorcov, ktorá by slúžila na „živý“ šach, dámu, skákanie gumy ... V dopoludňajších hodinách by ihrisko využívali predovšetkým deti nižších ročníkov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a mamičky s deťmi na materskej dovolenke, v popoludňajších hodinách školský klub detí, deti čakajúce na autobus či vlak, v ďalších hodinách verejnosť, rovnako ako aj počas víkendov a voľných dní.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

J. Švermu 6, Michalovce

Predkladateľ

Základná škola, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Základná škola vybudovala detské ihrisko.

Prostredníctvom neho ponúkla žiakom školy a deťom zo sídliska alternatívu k vysedávaniu pred televíznou obrazovkou, respektíve monitorom počítača a umožnila im relaxovať, spolu s rovesníkmi vypĺňať voľný čas hrami na čerstvom vzduchu. Pre učiteľov a žiakov vznikla možnosť realizovať netradičné vyučovacie hodiny. Rodičia môžu tráviť spoločné chvíle s deťmi v príjemnom prostredí.
viac informácií