SPPoločne 5

Po stopách Rákocziho

Rakovec nad Ondavou 95, 072 03 Rakovec nad Ondavou

Získaný počet hlasov: 6 883

1.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 5 970 €Základná škola s materskou školou vytvorí regionálnu izbu. Škola chce tak názorne priblížiť život starých rodičov, v jednoduchej výstave. Plánuje vytvoriť priestor, na uchovávanie zvykov a tradícii. Súčasťou histórie je aj známe Sedmohradské knieža, šarišský župan a vodca najväčšieho protihabsburského stavovského odboja v Uhorsku - "Rákoczi". Spomínaná izba sa nachádza v tesnej blízkosti knižnice, ktorá je prínosom poznávania. Priblíženie zvykov a tradícii sa uskutoční vo forme besedy, tancov, piesní, remesiel a jedál. Cieľom projektu je stretávanie sa mladších a starších generácií na rôznych akciách školy a spoznávanie histórie obce Rakovec nad Ondavou.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Rakovec nad Ondavou 95, 072 03 Rakovec nad Ondavou

Predkladateľ

ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2

Získaná výška podpory

5 970 €

02. 05. 2017 Pozvánka
Pozvánka na otvorenie Regionálnej izby.

Dňa 12. mája o 10:00 v školskej knižnici.
viac informácií

19. 04. 2017 Aprílové aktivity
V projekte Po stopách Rákocziho, aj v mesiaci apríl a máj pokračujeme v realizácii aktivít.

Žiaci 1.-.3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Trebišove, žiaci 8.- 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Košiciach. Dňa 19.4. privítame remeselníkov, ktorí žiakom ukážu tradičné remeslá. Dňa 15.5. sa na škole uskutoční Metodický deň na ktorom budú lektorovať a prednášať aj z ŠPÚ.
viac informácií

21. 03. 2017 Realizujeme krúžky a exkurzie
Stále prebieha činnosť krúžkov Ľudového tanca, krúžok Domáca kuchyňa – zameraný na tradičné slovenské jedlá a krúžok Tvorivá dielňa.

V ďalšom mesiaci už máme naplánované stretnutie s regionálnymi remeselníkmi, exkurzie do Košíc, Trebišova a Borše a termín na Metodicko-pedagogický deň z prednáškou zamestnanou SPÚ. V štádiu riešenia je materiálne zabezpečenie izby a na stránke našej školy je taktiež výzva na zbierku vecí, ktoré budú nainštalované v izbe. Zakúpené sú látky na kroje.
viac informácií

20. 03. 2017 Besedy o umení
Dňa 13.3. 2017 sme počas výstavy „Prírodne javy Zemplína“ v našej izbe privítali aj Regionálnu maliarku p. Ľ. Lakomu Krausovú.

Pani maliarka priblížila žiakom 6. a 7. ročníka nielen rôzne techniky, ktorými ona pracuje, ale hlavne to, čo vo svojich dielach stvárnila - chalúpky a prírodu, ktorá tu už dávno nie je. Okrem žiakov sa aj tejto výstavy zúčastnila verejnosť a klienti DSS.
viac informácií

17. 03. 2017 Prírodné javy Zemplína
Dňa 23.2.2017 sme otvorili výstavu zapožičanú od Občianskeho združenia Širava Klokočov.

Výstava pod názvom „Prírodné javy Zemplína“ a zároveň aj prednáška spojená s besedou o súčasnej i dávnej minulosti hradu Vinné. Ing. J. Gorás – kastelán hradu a predseda správnej rady OZ Zemlínsko-užská hradná cesta prednášal žiakom 7.,8., a 9. ročníka.
viac informácií

15. 03. 2017 Beseda Ako sa žilo kedysi
Dňa 20.12.2016 sme pre našich najmenších do školy tesne pred Vianocami pozvali aj babku Borúchovú.

Besedu sme nazvali Ako sa žilo kedysi. Aj vďaka tomuto projektu sme dali babke možnosť zaspomínať si na staré časy. Zaujímavé rozprávanie naozaj upútalo našich najmenších. Od babky sme sa taktiež dozvedeli aj povesť o Svätom dube, ktorý je veľmi známy v našej dedine. Babka sa s nami rozlúčila, zanechala nám svoje spomienky a po Vianociach odišla navždy.
viac informácií

05. 12. 2016 Otvorenie výstavy
5.12.2016 prebehlo slávnostné otvorenie výstavy Po stopách Rákozciho a kuruckých vojsk.

Išlo o prvú aktivitu v rámci programu SPPoločne.
viac informácií