SPPoločne 3

Po stopách prvého slovenského románu

Dolné Dubové

Získaný počet hlasov: 3 912

2.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Myšlienkou projektu je zriadenie parčíku v historickom centre obce, ktorého súčasťou bude oddychová zóna s pamätným kameňom, ktorý bude venovaný J.I. Bajzovi. Jozef Ignác Bajza bol národný buditeľ, spisovateľ a kňaz. Napísal prvý slovenský román a ako prvý sa snažil kodifikovať slovenčinu za spisovný jazyk. Vytvorením parčíku vznikne nezmazateľná stopa, ktorá bude pripomínať dielo a život tohto velikána slovenskej literatúry. Súčasťou parku bude aj priestor vyčlenený na realizáciu rôznych kultúrnych podujatí, ako sú festivaly, vianočné trhy atď.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Dolné Dubové

Predkladateľ

Obec Dolné Dubové

Získaná výška podpory

6 000 €

25. 11. 2014
Dokončené bolo nové priestranstvo pre spoločenské, duchovné a kultúrne aktivity obyvateľov.

Myšlienkou projektu bolo prepojenie troch významných stavieb bodom, ktorý tieto stavby navzájom spojí.Vybudoval sa parčík, spojili sa stavby bytostne súvisiace s J.I. Bajzom do jedného. Došlo k participácii obyvateľov obce, ktorí sa zapojili do prác súvisiacich s projektom.
viac informácií