SPPoločne 1

PLÁVEME, SVIETIME (A KÚRIME) s SPP

Bratislava

Získaný počet hlasov: 1 525

7.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 666 €Športový klub FTVŠ UK Lafranconi, sekcia plaveckých športov chce sfunkčniť technológiu cirkulácie vody a zrekonštruovať osvetlenie priestorov bazéna plavárne Lafranconi, čím sa skvalitní pracovné prostredie pedagógov a trénerov, ozdraví tréningový priestor pre športovcov a všetkých ostatných návštevníkov plavárne Lafranconi.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Bratislava

Predkladateľ

Športový klub FTVŠ UK Lafranconi, sekcia plaveckých športov

Získaná výška podpory

6 666 €

27. 02. 2013
Bezpečnejšia plaváreň

Do plavárne Lafranconi pribudlo niekoľko prístrojov, ktoré zabezpečujú čistotu a nezávadnosť vody. Dokonca voda neštípe v očiach, a nezapácha po chlóre.
viac informácií

27. 02. 2013
Bezpečnejšia plaváreň

Do plavárne Lafranconi pribudlo niekoľko prístrojov, ktoré zabezpečujú čistotu a nezávadnosť vody. Dokonca voda neštípe v očiach, a nezapácha po chlóre.
viac informácií