SPPoločne 2

Obnova náučných chodníkov a senníkov v okolí Vlkolínca.

Náučné chodníky: 1) Trlenská dolina – Hôrka – Vlkolínec – Krkavá skala 2) Vlkolínec – Laz – Trlenská dolina a ich bezprostredné okolie

Získaný počet hlasov: 3 727

6.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 8 000 €Oprava a obnova poškodených informačných tabúľ, lavičiek, studničiek a turistických odpočívadiel, úplna obnova a opravy senníkov, odstránenie náletových drevín a úprava okolia kosením

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Náučné chodníky: 1) Trlenská dolina – Hôrka – Vlkolínec – Krkavá skala 2) Vlkolínec – Laz – Trlenská dolina a ich bezprostredné okolie

Predkladateľ

Občianske združenie Vlkolínec

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Občianske združenie obnovilo náučné chodníky a senníky v okolí Vlkolínca.

Vo Vlkolínci boli sfunkčnené jestvujúce náučné chodníky, záchránené pôvodné stavby-senníkov, spolu s udržiavaním a skultúrnením prírodného prostredia Vlkolínca, ako aj zapojením domáceho obyvateľstva do jeho skvalitňovania.
viac informácií