SPPoločne 2

Oázy zelene pri artézskych studniach v Šali

Šaľa - Véča

Získaný počet hlasov: 2 483

8.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 5 000 €Mesto Šaľa so svojimi aktívnymi dobrovoľníkmi plánuje v rámci projektu skrášliť a zrevitalizovať okolie 5 funkčných artézskych studní a vytvoriť pri nich oázy trvalej zelene s možnosťou oddychu pre širokú verejnosť. Vysadia stromy, kríky, zmes trvaliek, cibuľovín, tráv. V každej lokalite doplnia levanduľu, ktorá je typická pre okolie mesta, kde sa pestuje na poliach, no málokto o tom vie. Okolie studní upravia, osadia lavičky, koše a informačné tabule, kde budú umiestnené výsledky vždy posledných aktuálnych rozborov vody, informácie o studniach, ich histórii a o vysadených rastlinách v okolí artézskych studní. Prechádza spájajúca jednotlivé studne sa stane trochu netradičným náučno-relaxačným chodníčkom mestom, kde sa mladí aj starší budú môcť nielen rozhýbať a občerstviť sviežou vodou z artézskych studní, ale aj oddýchnuť pri nich a poučiť sa o cenných prírodných zdrojoch, ktorými sú voda a zeleň.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Šaľa - Véča

Predkladateľ

Mesto Šaľa

Získaná výška podpory

5 000 €

31. 12. 2013
V meste Šaľa boli vysadené stromy, kríky, trvalky, cibuľoviny.

Tie v spojení s osadenými lavičkami, košmi a informačnými vitrínami vytvorili predpoklady pre ich využívanie ako oddychových lokalít. Zároveň boli osadené aj informačné tabule, ktoré vytvorlili priestor pre trvalé a vždy aktuálne informovanie obyvateľov nielen o kvalite vody, ale aj o vysadených druhoch zelene.
viac informácií