SPPoločne 5

Návrat „Haničky" pod Spišský hrad

Štefánikova 489/35, 053 04 Spišské Podhradie

Získaný počet hlasov: 6 825

2.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Mesto Spišské Podhradie opraví a spropaguje znovuobnovenie prevádzky vlakového motorového vozňa 810 „Haničky" na trati 187 Spišské Podhradie -Spišské Vlachy počas obdobia letnej turistickej sezóny v rámci podpory cestovného ruchu v Spišskom Podhradí a jeho okolí, ktoré je bohaté na kultúrne pamiatky UNESCO. Za týmto účelom mesto Spišské Podhradie zakúpilo osobný motorový vozeň 810, ktorý pred uvedením do prevádzky vyžaduje čiastočnú opravu a renováciu.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Štefánikova 489/35, 053 04 Spišské Podhradie

Predkladateľ

Mesto Spišské Podhradie

Získaná výška podpory

6 000 €

31. 07. 2017 Hanička sa vrátila
Podarilo sa znovuobnovenie prevádzky vlakového motorového vozňa 810 „Haničky" na trati 187 Spišské Podhradie -Spišské Vlachy.

Hanička bude v prevádzke počas obdobia letnej turistickej sezóny v rámci podpory cestovného ruchu v Spišskom Podhradí a jeho okolí, ktoré je bohaté na kultúrne pamiatky UNESCO.
viac informácií