SPPoločne 3

Naša čajovňa

Bratislava

Získaný počet hlasov: 3 215

3.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Mamateyova chce podporiť zlepšenie medziľudských vzťahov v Petržalke. Vytvorí sa priestor na budovanie otvorenej a rodinnej komunity, prelamovanie múrov anonymity a vzájomné spoznávanie sa. „Naša čajovňa“ bude miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre, miesto oddychu, stretávania a posedenia s kultúrnym a gastronomickým zážitkom. Cieľom projektu je teda podpora komunity a znižovanie anonymity cez vytvorenie prostredia čajovne, kde sa budú môcť mladí a rodiny neformálne stretávať za účelom posedenia a rozhovoru alebo pri organizovaných kultúrnych podujatiach.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Bratislava

Predkladateľ

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Bratislava- Mamateyova

Získaná výška podpory

6 000 €

26. 11. 2014
V rámci projektu boli zrealizované stavebné úpravy priestorov budúcej čajovne.

Išlo najmä o búracie práce na ktorých sa podieľali aj mladí dobrovoľníci a rodičia z komunity. V budúcnosti bude „Garsónka“ fungovať v pravidelnom režime 5-krát do týždňa a okrem toho bude k dispozícii na organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a iných verejnoprospešných podujatí. Stane sa miestom, kde sa budú ľudia radi vracať nielen kvôli gurmánskemu zážitku a príjemnému posedeniu, ale aj kvôli svojim priateľom, známym a ďalším ľuďom ktorých tam budú môcť stretnúť.
viac informácií

30. 10. 2014
Na Našej čajovni prebehli viaceré úpravy.

Na pripravovanej čajovni boli doteraz vykonané najmä stavebné úpravy priestoru. Sem patrila demontáž presklenej priečky, vybúranie murovanej priečky a vymurovanie novej priečky z porobetónových tvárnic, pričom vo vrchnej časti steny sú vsadené presklené časti z demontovanej priečky. Ďalej sem patrili menšie stavebné práce ako úprava vodoinštalačného potrubia, odpadového potrubia, elektroinštalácie, zhotovenie sadrokartónového prekladu pre vedenie kabeláže, povrchová úprava stien, demontáž pôvodných svietidiel a vyrovnanie podlahy po odstránení priečok. Momentálne prebieha maľovanie stien a bude nasledovať položenie podlahy. Okrem stavebných prác zároveň pracuje sa na čalúnení sedacieho nábytku.
viac informácií