SPPoločne 1

Multifunkčné športové ihrisko

Kežmarok

Získaný počet hlasov: 2 753

2.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 9 526 €V meste Kežmarok je veľa ZŠ a MŠ. Avšak ani jedna z nich neponúka možnosť využívať školský dvor pre širokú verejnosť. A preto sa v ZŠ s MŠ sv. Kríža rozhodli otvoriť školu, ktorá bude prístupná dobrým ľuďom, deťom a ich rodičom a ponúkať im cielené aktivity. Cieľom projektu je pritiahnuť verejnosť, deti, mládež a ich rodičov k športu. Pohybovať sa, relaxovať a oddychovať aktívne, podporovať u rôznych vekových skupín zdravý životný štýl, podporiť ich pohybové schopnosti a zručnosti, ako aj viesť ich k prevencii civilizačných chorôb a pomôcť skvalitniť športový život a záujem o šport.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Kežmarok

Predkladateľ

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok

Získaná výška podpory

9 526 €

30. 05. 2013
Ihrisko slúži žiakom materskej a základnej školy.

V areáli bola upravená plocha na ktorej ihrisko malo stáť, splanírovaná, vyrovnaná a vybetónovaná, a následne bola realizovaná výstavba ihriska.
viac informácií

17. 05. 2013

Takto sme pracovali na našom multifunkčnom ihrisku!
viac informácií