SPPoločne 2

Multifunkčné ihrisko

na obecnom futbalovom ihrisku v obci Čerenčany

Získaný počet hlasov: 4 084

4.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 8 000 €Naša obec Čerenčany je 4000 krokov vzdialená od Rim. Soboty. Rozlohou 506 ha a 548 obyv.,-sme malá obec. Máme tu úžasných dobrovoľných hasičov.Ženy 4x majsterkami Banskobyst kraja, 2xdruhé a 2xštvrté na Slovensku. Dorastenci v r.2011 prví na Slovensku.Chceme deti, oteckov a mamičky "vyhnať" športovať na čerstvý vzduch.Sme aktívni, plní energie, no veľmi nám chýba ihrisko :)

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

na obecnom futbalovom ihrisku v obci Čerenčany

Predkladateľ

ČERIENKA

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
V obci Čerenčany sa vybudovalo nové multifunkčné ihrisko.

Deti, mládež aj dospelí obyvatelia z obce získali vhodné a bezpečné miesto na športovanie a stretávanie sa. Vďaka projektu sa tiež obnovila činnosť futbalového klubu a mohli vzniknúť nové športové krúžky.
viac informácií

09. 10. 2013
V obci Čerenčany sa pracuje na vytvorení multifinkčného ihriska.

Z priestoru sa odstránilo staré oplotenie a stĺpiky a odstránila sa ornica. Práce na ihrisku naďalej pokračujú.
viac informácií