SPPoločne 2

Mladí majú radi zdravý pohyb v prírode

Martin, mestská časť Košúty

Získaný počet hlasov: 3 726

7.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 4 500 €Nový športový kondičný areál bude miesto, ktoré chcú deti a mládež využiť na zdravý pohyb v prírode. Vzniká z podnetu základných škôl, občanov sídliska Košúty a Mládežníckeho parlamentu Martin a na základe iniciovanej mestskej štúdie športovo-oddychovej zóny. Osadená je pozdĺž sídlisk v prírode s výskytom vzácnej fauny a flóry, biotopov národného a európskeho významu. Mladí si tak budú popri želanom pohybe nenútene rozvíjať pozitívny vzťah k tomuto kúsku prírody a k jeho ochrane. Šetrne k životnému prostrediu si spoločne upravíme obľúbený priestor a vyberieme zostavu náradia vhodnú pre vonkajšie kondičné cvičenie. Okolie upravíme tak, aby sme pripojili areál ako stanovisko ku športovo-oddychovej a zároveň náučnej trase Chodník zdravia. Umiestnime informačné ceduľky o možnostiach cvičení na osadenom športovom mobiliári a tabuľky smerujúce k chodníku, kde sa o vzácnostiach okolitej prírody a jej ochrane dozvedia viac. Pri slávnostnom otvorení budú deti a mládež prezentovať vlastné zostavy cvičení, ktoré si vytvoria počas projektu.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Martin, mestská časť Košúty

Predkladateľ

Mesto Martin

Získaná výška podpory

4 500 €

31. 12. 2013
V meste Martin sa podarilo vybudovať nové dostupné a lákavé športové miesto v prírode.

Na určenom mieste vznikol priestor s 3 fitnes zostavami uprostred zelene pre rôzne vekové kategórie detí a mladých.
viac informácií