SPPoločne 3

Miesto, kde to žije

Handlová

Získaný počet hlasov: 4 396

1.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Ústrednou myšlienkou projektu je renovovanie hľadiska okolo futbalového ihriska a zároveň posilnenie environmentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce v prospech širokej verejnosti, mládeže, športových nadšencov a priaznivcov spoločenských podujatí. Vynovené hľadisko by zatraktívnilo život v meste, posilnilo by spoločenský život a zároveň prinieslo miesto oddychu. Umožnilo by organizovať zo strany školy ale aj mesta podujatia pod holým nebom, pri ktorých by nebol problém s miestom na sedenie.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Handlová

Predkladateľ

Stredná odborná škola

Získaná výška podpory

6 000 €

15. 12. 2014
Zrenovované hľadisko okolo futbalového ihriska slúži v prospech širokej verejnosti, mládeže, športových nadšencov a priaznivcov spoločenských podujatí.

Tento cieľ sa zrealizoval vlastnými silami vďaka dobrovoľníkom z radov študentov, verejnosti a pedagogických pracovníkov. Okrem renovácie hľadiska bolo potrebné zveľadenie okolia priestoru hľadiska a odstránenie nepotrebnej zelene. Do budúcnosti vynovené hľadisko zatraktívni život v meste, posilní spoločenský život a priniesie miesto oddychu.
viac informácií

03. 12. 2014
Dobrovoľníci sa napokon zišli posledný novembrový víkend.

Na projekte prebehli posledné práce. Skonštruovali sa a niekoľkokrát nalakovali sedadlá. Otvorenie hľadiska je naplánované na 11.12.2014 o 10.00 hod.
viac informácií

03. 12. 2014
Dobrovoľníci sa napokon zišli posledný novembrový víkend.

Na projekte prebehli posledné práce. Skonštruovali sa a niekoľkokrát nalakovali sedadlá. Otvorenie hľadiska je naplánované na 11.12.2014 o 10.00 hod.
viac informácií

24. 10. 2014
Prebehli prvé úpravy na renovácii hľadiska.

V okolí hľadiska bola pokosená tráva a dňa 13.10.2014 sa uskutočnilo čistenie hľadiska a jeho okolia študentami Strednej odbornej školy. Uskutočnilo sa odstraňovanie machu, nepotrebnej zelene a postupné vyrovnávanie štadióniek.
viac informácií