SPPoločne 2

Martinský cestovateľský festival

Martin

Získaný počet hlasov: 2 989

5.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 4 650 €Martinský cestovateľský festival chce ponúknuť ľudom alternatívu v trávení voľného času, umožniť výmenu skúseností, oboznamovať verejnosť s prírodnými a kultúrnymi krásami v jednotlivých regiónoch sveta, približovať tradície, ktoré vnímajú ľudia pri potulkách svetom, inšpirovať mládež.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Martin

Predkladateľ

Martinský klub priaznivcov cestovania

Získaná výška podpory

4 650 €

31. 12. 2013
V Martine sa podarilo zrealizovať cestovateľský festival.

Obyvatelia regiónu získali nové podnety a námety na možnosti cestovania a mladí i skúsení fotografi, filmári a cestovatelia získali priestor pre sebarealizáciu.
viac informácií